Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
AA

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомляємо, що відповідно до ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», виконавчий комітет Южноукраїнська міська рада оприлюднює проєкт документа державного планування «Детальний план території земельної ділянки площею 6,2827 га, розташованої за межами населених пунктів на території Южноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області», який розроблений на підставі рішення Южноукраїнської міської ради від 30.06.2021 №535 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки площею 6,2827 га, розташованої за межами населених пунктів на території Южноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області» та звіт про стратегічну екологічну оцінку (далі – СЕО).

Головна мета дійсного детального плану території: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації окремої земельної ділянки за межами населеного пункту; визначення її функціонального призначення та параметрів забудови з метою розміщення - міського кладовища на території земельної ділянки, що розташована за межами населених пунктів; виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки; визначення містобудівних умов та обмежень за відсутності плану зонування; обґрунтування потреб зміни цільового призначення земельної ділянки з «ведення товарного сільськогосподарського виробництва» на «будівництво та обслуговування закладів комунального обслуговування»; створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів,  що підлягають охороні відповідно до законодавства; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення, використання підземного простору тощо.

За складом і змістом проєкт відповідає діючим нормативним документам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Техніко-економічні показники, у т.ч. прогнозні показники відповідно до етапів реалізації детального плану території:

  1. Площа території опрацювання – 150,00 га;
  2. Площа території проєктування – 6,2827 га;
  3. Площа зони поховання кладовища традиційного поховання, що проєктується, складає 3,8188 га;
  4. Площа поховання на 1 люд. - 0,24 га на 1000 чол.;
    Кількість секторів поховань - 17 шт.;
  5. Кількість ділянок поховань - 7500 місць.

Замовник документу державного планування та звіту про СЕО – Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради.

Орган, який приймає рішення про затвердження документу державного планування, - Южноукраїнська міська рада, виконавець документу державного планування та звіту про СЕО - ТОВ «Проектне бюро «Базис» (ідентифікаційний код (41457747).

Процедура громадського обговорення з питання розгляду документу державного планування буде здійснена з 09.12.2021 по 22.01.2022, відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про СЕО. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про СЕО, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником.

Пропозиції та зауваження подаються до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради за адресою: 55000, Україна, Миколаївська область, Вознесенський  район, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, 48, або на електронну адресу mistobud55085@ukr.net. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються. Кінцевий термін подання зауважень та пропозицій – 22.01.2022 до 24.00 год.

Ознайомитися з проєктом Детального плану території та звітом про СЕО  можна за адресою: м. Южноукраїнськ, бул.Цвіточний, 9 (відділ містобудування та архітектури), а також на офіційному веб-сайті Южноукраїнської міської ради http://yu.mk.ua/.

Відповідальні: Комарніцька Ольга Олександрівна - начальник відділу екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради, тел. (05136) 5-51-71, e-mail: ecozem2016@ukr.net. 

Ічанська Христина Владиславівна – заступник начальника відділу містобудування та архітектури Южноукраїнської міської ради, тел. (05136) 5-50-85, e-mail: mistobud55085@ukr.net.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документу  державного планування відсутня.


Матеріали детального плану території


Детальний план території земельної ділянки площею 6,2827 га, розташованої за межами населених пунктів на території Южноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області (кадастровий номер земельної ділянки 4820355700:03:000:0093)


Розділ детального плану "Охорона навколишнього середовища"

 

 

 

Читайте також