Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Буде проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
AA

Буде проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

«Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради повідомляє, що 12.01.2017 о 10.00   в  залі засідань виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради за адресою:

м.Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, 48, ІІ поверх, буде проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності:

яке буде передано в оренду:

- вул. Миру, 10, прим. 1 № 0 - 17,2 кв.м.;

- б-р. Цвіточний, 9, прим. №10-13, 15-21 – 114,5 кв.м.

яке буде підлягати списанню з балансу майна шляхом відчуження майна (продаж):

- Електронасос 22SV 05F055T – 1 шт.;

- Циркуляційний насос  UPS32-120F – 1 шт.;         

- Циркуляційний насос  UPS40-60/F – 1 шт.;

- Циркуляційний насос  UPS65-120F – 1 шт.

яке буде підлягати відчуженню шляхом обміну:

- вул. Дружби Народів, 1, прим. №104 – 66,7 кв.м.

Виконання робіт – згідно з Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995  № 629, та  Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде  здійснюватися, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів (майна) комунальної власності територіальної громади міста  Южноукраїнська, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016№200 (далі - Положення).

Претенденти подають  конкурсну документацію та конкурсну пропозицію в запечатаному конверті.

Конкурсна документація претендента складається із:

1) підтвердних документів:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення);

- копії документів: кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (за наявності);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

- інформація про претендента (додаток 4 до Положення).

2) пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

3) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення).

Строк виконання робіт - не більше ніж п’ять календарних  днів після дати укладення договору  на виконання робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з незалежної оцінки об’єкту (майна), калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсну документацію та конкурсну пропозицію слід подавати разом із супровідним листом до канцелярії виконкому (вул. Дружби Народів, 48, І поверх, каб.14) до 16-00 години 05.01.2017.          

 Телефон для довідок: 5-52-21.

 

 

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, що підлягають приватизації та передачі в оренду )

Назва об'єкта оцінки   прим. 1 № 0 - 17,2 кв.м.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Мета проведення оцінки для передачі в оренду

Місцезнаходження об'єкта оцінки (підприємства, господарського товариства) 55000,_ Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Миру, 10

(поштовий індекс) (місцезнаходження)

          2 10 73                                   5 52 21

         (телефакс)                           (телефон)

 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють _______________________________________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)_______________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства ____________________________________________________________________________

(зазначається  в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,паїв)

 

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)____________________________________________________________

за станом на _________________________________________________________________

(за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)____________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок)  __________________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)___________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок)_________________________________

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю___________ні___________________________________________________________

                                                                                                                                                                                         (зазначається «так», «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

Відповідальна особа за подання інформації __________________________________________________________________                                                                                                                                      (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

 

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, що підлягають приватизації та передачі в оренду )

Назва об'єкта оцінки  прим. №10-13, 15-21 - 114,5кв.м.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Мета проведення оцінки для передачі в оренду

Місцезнаходження об'єкта оцінки (підприємства, господарського товариства) 55000,_ Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, б-р. Цвіточний, 9

(поштовий індекс) (місцезнаходження)

          2 10 73                                   5 52 21

          (телефакс)                           (телефон)

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють _______________________________________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)_______________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства ______________________________________________________________

                                                                                                                                                      (зазначається  в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,паїв)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)____________________________________________________________

за станом на _________________________________________________________________

                                                                       (за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)____________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок)  __________________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)___________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок)_________________________________

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю___________ні___________________________________________________________

                                                                                                                                                                        (зазначається «так», «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

Відповідальна особа за подання інформації     _________________   ______                                                                                                                                                                                          (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

 

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, що підлягають приватизації та передачі в оренду )

Назва об'єкта оцінки   електронасос 22SV 05F055T – 1 шт.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Мета проведення оцінки списання з балансу майна шляхом відчуження майна (продаж)

          2 10 73                          5 52 21

          (телефакс)                  (телефон)

 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють _______________________________________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)_______________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства ____________________________________________________________________________

(зазначається  в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,паїв)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)____________________________________________________________

за станом на _________________________________________________________________

                                                                               (за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)____________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок)  __________________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

_______________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)___________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок)_________________________________

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю___________ні___________________________________________________________

                                                                                                                                                                        (зазначається «так», «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

Відповідальна особа за подання інформації _________________   ______                                                                                                                                                                                         (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

 

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, що підлягають приватизації та передачі в оренду )

Назва об'єкта оцінки   циркуляційний насос  UPS32-120F – 1 шт.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Мета проведення оцінки списання з балансу майна шляхом відчуження майна (продаж)

          2 10 73                                  5 52 21

          (телефакс)                           (телефон)

 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють _______________________________________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)_______________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства ____________________________________________________________________________

(зазначається  в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,паїв)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)____________________________________________________________

за станом на _________________________________________________________________

                                                                    (за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)____________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок)  __________________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)___________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок)_________________________________

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю___________ні___________________________________________________________

                                                                                                                                                            (зазначається «так», «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

Відповідальна особа за подання інформації     _________________   ______                                                                                                                                                                                     (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, що підлягають приватизації та передачі в оренду )

 

Назва об'єкта оцінки   електронасос 22SV 05F055T – 1 шт.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Мета проведення оцінки списання з балансу майна шляхом відчуження майна (продаж)

          2 10 73                               5 52 21

          (телефакс)                      (телефон)

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють _____________________________________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)_______________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства ____________________________________________________________________________

(зазначається  в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,паїв)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)____________________________________________________________

за станом на _________________________________________________________________

                                                                        (за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)____________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок)  __________________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)___________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок)_________________________________

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю___________ні___________________________________________________________

                                                                                                                                                                      (зазначається «так», «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

Відповідальна особа за подання інформації     _________________   ______  ____________                                                                                                                                           (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

 

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, що підлягають приватизації та передачі в оренду )

 

Назва об'єкта оцінки   циркуляційний насос  UPS32-120F – 1 шт.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Мета проведення оцінки списання з балансу майна шляхом відчуження майна (продаж)

          2 10 73                             5 52 21

          (телефакс)                  (телефон)

 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють _______________________________________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)_______________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства ____________________________________________________________________________

(зазначається  в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,паїв)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)____________________________________________________________

за станом на _________________________________________________________________

                                                                                    (за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)____________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок)  __________________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)___________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок)_________________________________

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю___________ні___________________________________________________________

                                                                                                                                                         (зазначається «так», «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

Відповідальна особа за подання інформації     _________________   ______                                                                                                                                                                                        (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

 

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, що підлягають приватизації та передачі в оренду )

Назва об'єкта оцінки   циркуляційний насос  UPS40-60/F – 1 шт.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Мета проведення оцінки списання з балансу майна шляхом відчуження майна (продаж)

          2 10 73                                5 52 21

          (телефакс)                      (телефон)

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють _______________________________________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)_______________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства ____________________________________________________________________________

(зазначається  в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,паїв)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)____________________________________________________________

за станом на _________________________________________________________________

(за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)____________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок)  __________________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)___________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок)_________________________________

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю___________ні___________________________________________________________

                                                                                                                                                       (зазначається «так», «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

Відповідальна особа за подання інформації     _________________   ______                                                                                                                                                                                      (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

 

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, що підлягають приватизації та передачі в оренду )

 

Назва об'єкта оцінки   циркуляційний насос  UPS65-120F – 1 шт.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Мета проведення оцінки списання з балансу майна шляхом відчуження майна (продаж)

          2 10 73                               5 52 21

          (телефакс)                        (телефон)

 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють _______________________________________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)_______________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства ____________________________________________________________________________

(зазначається  в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,паїв)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)____________________________________________________________

за станом на _________________________________________________________________

                                                                        (за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)____________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок)  __________________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)___________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок)_________________________________

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю___________ні___________________________________________________________

                                                                                                                                                                         (зазначається «так», «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

Відповідальна особа за подання інформації     _________________   ______                                                                                                                                                                                      (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

 

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, що підлягають приватизації та передачі в оренду )

Назва об'єкта оцінки   прим. №104 – 66,7 кв.м.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Місцезнаходження об'єкта оцінки (підприємства, господарського товариства) 55000,_ Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, 1

Мета проведення оцінки __проведення процедури відчуження майна шляхом обміну_

                       2 10 73                         5 52 21

                    (телефакс)                     (телефон)

 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють ______________________________________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)_______________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства ____________________________________________________________________________

(зазначається  в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,паїв)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)____________________________________________________________

за станом на _________________________________________________________________

(за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)____________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок)  __________________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)_______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)___________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок)_________________________________

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю___________ні___________________________________________________________

                                                                                                                                                                         (зазначається «так», «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

Відповідальна особа за подання інформації     _________________   ______                                                                                                                                                                                      (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

 

Виконавчий комітет

Южноукраїнської міської ради»

Читайте також

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть бути передані в оренду

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть б...

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть бути передані в оренду

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть б...

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть бути передані в оренду

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть б...

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть бути передані в оренду

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть б...

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть бути передані в оренду

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть б...