ࡱ> "bjbj:J%%%%%9998qd95(5 5 5 :5<5<5<5<5<5<5$i8;`5-% 5 5 `5%%45*** D%%:5* :5**,-ɐs##,&5505,,;(;--&;%&-5 I *W c |5 5 5 `5`5)5 5 5 5 ;5 5 5 5 5 5 5 5 5 ? :":>;>3VG=0 >1AB0=>2:0 2 7>=V @>7B0HC20==O .#! 0 40=8<8 2V44V;C >E>@>=8 =02:>;8H=L>3> A5@54>28I0 .6=>-#:@0W=AL:>W ! C :2VB=V 2019 @>:C A5@54=L><VAOG=V 40=V 3V4@><5B5>@>;>3VG=>W V=D>@<0FVW =02545=V C =0ABC?=V9 B01;8FV: !5@54=L><VAOG=V 40=V 3V4@><5B5>@>;>3VG=>W V=D>@<0FVW V4@>;>3VG=V ?0@0<5B@8 >7<V@=VABL=0G5==O V:0 V245==89 C3 - 2>4><V@=89 ?>AB >ABO=B8=V2:0"5<?5@0BC@0 2>48>! 11,40 V25=L 2>48< !*19,248B@0B0 2>48<3/A31,90"0H;8FL:0 2>4>9<0->E>;>46C20G (?>AB !)"5<?5@0BC@0 2>48>!24,70 V25=L 2>48< !99,54V42V4=89 :0=0;"5<?5@0BC@0 2>48>!22,60V42V4=89 :0=0;"5<?5@0BC@0 2>48>C31,505B5>@>;>3VG=V ?0@0<5B@8(284:VABL 2VB@C</A3,90 0?@O< 2VB@C (?5@52060NG89)@C<1V245==>-AEV4=89 V=VG=>-AEV4=89 "5<?5@0BC@0 ?>2VB@O:A5@54=O B5<?5@0BC@0 70 <VAOFL>C 11,50A5@54=O B5<?5@0BC@0 70 1030B>@VG=89 ?5@V>4 ?> AB0=FVW .6=>C:@0W=AL:>C11,20A5@54=O <0:A8<0;L=0 B5<?5@0BC@0 70 <VAOFL>C 17,3001A>;NB=89 <0:A8<C<>C 23,90A5@54=O <V=V<0;L=0 B5<?5@0BC@0 70 <VAOFL>C 5,3001A>;NB=89 <V=V<C<>C-4,70V4=>A=0 2>;>3VABL ?>2VB@O%58B<>AD5@=89 B8A:<< @B. AB.754,1!C<0 0B<>AD5@=8E >?04V2:70 <VAOFL<<24,30A5@54=O 70 1030B>@VG=89 ?5@V>4<<25,60CAL>3> 7 ?>G0B:C @>:C<<100,60@8<VB:0. * V2=V 2>48 ?@54AB02;5=> 2 01A>;NB=8E ?>7=0G:0E (0;BV9AL:0 A8AB5<0 28A>B)V4@><5B5>@>;>3VG=V A?>AB5@565==O 8<V@8 @V2=O B0 B5<?5@0BC@8 2>48 2 @VGFV V245==89 C3 ?@>2>48;8AO I>45==> > 8-9 3>48=V, 2 "0H;8FL:V9 2>4>9<V->E>;>46C20GV I>45==> 42VGV =0 4>1C - > 8-9 V 20-9 3>48=V. # :2VB=V 28:>=0=> 6480 <5B5>@>;>3VG=8E 28<V@V2 70 27 ?>:07=8:0<8. !?>6820G0< .#! =04VA;0=> ? OBL HB>@<>28E ?>?5@5465=L ?@> =5A?@8OB;82V <5B5>C<>28 70 D0:B8G=8<8 <0B5@V0;0<8 A?>AB5@565=L >75@=>W 3V4@><5B5>@>;>3VG=>W AB0=FVW .6=>-#:@0W=AL:0 ! B0 40=8<8 8:>;0W2AL:>3> V4@><5B5>F5=B@C. %V<VG=V 4>A;V465==O 2>4=8E >1'T:BV2 ?V4 G0A ?@>4C2:8"0H;8FL:>3>2>4>AE>28I0 :>;>3>-EV<VG=0 ;01>@0B>@VO 74V9A=NT 2V41V@ ?@>1 2>48 2V4?>2V4=> 4> 4>:C<5=B0 .0.0027.0055 53;0<5=B ?@>4C2:8"0H;8FL:>W 2>4>9<8->E>;>46C20G0 .#! 2 ;5:A0=4@V2AL:5 2>4>AE>28I5 B0 4> >1AO3V2 EV<VG=>3> :>=B@>;N. V4 G0A ?@>2545==O @>1VB 7 ?@>4C2:8"0H;8FL:>W2>4>9<8->E>;>46C20G0 (") C :2VB=V 2019 @>:C 28:>=0=> EV<VG=V 0=0;V78 ?@>1 2>48 @VG:8 V245==89 C3 (@09>= =0A>A=>W ?V4682;5==O "0H;8FL:>W 2>4>9<8->E>;>46C20G0), "0H;8FL:>W 2>4>9<8->E>;>46C20G0 B0 ;5:A0=4@V2AL:>3> 2>4>AE>28I0 (500 < =86G5 A:840==O). 57C;LB0B8 :>=B@>;N ?@>F5AC ?@>4C2:8 " =0 ?@8:;04V AC;LD0BV2 V ACE>3> 70;8H:C, O: 4;O 7=0G8<8E ?>:07=8:V2 O:>ABV 2>48, =02545=>2 B01;8FV. =3@54VT=B, I> 287=0G0TBLAO48=8FV 28<V@C V:0 V245==89 C3 (@-= =0A>A=>W ?V4682;5==O "0H;8FL:>W 2>4>9<8->E>;>46C20G0 (")"0H;8FL:0 2>4>9<0->E>;>46C20G;5:A0=4@V2AL:5 2>4>AE>28I5 (500< =86G5B>G:8 A:840==O ?@>4C2>G=8E 2>4)*D0:B70B25@465=V 4>?CAB8<V :>=F5=B@0FVW**D0:B70B25@465=V 4>?CAB8<V :>=F5=B@0FVW***D0:B!C;LD0B8<V;V3@0</4<3100873543529589!CE89 70;8H>:<V;V3@0</4<3100053811191080670542@8<VB:0.* 2:070=>4;O 2>4>9< @81>3>A?>40@AL:>3> ?@87=0G5==O; **70B25@465=V 4>?CAB8<V :>=F5=B@0FVW 73V4=> 4>72>;C =0 A?5F2>4>:>@8ABC20==O 4;O "; ***70B25@465=V 4>?CAB8<V :>=F5=B@0FVW 73V4=> 4>72>;C =0 A?5F2>4>:>@8ABC20==O 4;O !. 0 @57C;LB0B0<8 5:>;>3VG=>3> <>=VB>@8=3C <>6=0 7@>18B8 =0ABC?=V 28A=>2:8: - AB0= 2>4=8E >1 T:BV2 7>=8 @>7B0HC20==O .#! 2V4?>2V40T A57>==8< A5@54=L>AB0B8AB8G=8< ?>:07=8:0<; - ?@>4C2:0* "0H;8FL:>W 2>4>9<8->E>;>46C20G0 74V9A=NTBLAO 2V4?>2V4=> 4> 28<>3 ?@8@>4>>E>@>==>3> 70:>=>402AB20 #:@0W=8; `b   * , X Z p r ῰яsf[f[fQfQfQ[fhCJmH"sH"hr/hCJaJhohCJmH"sH"hr/h5CJaJhoh5CJaJmH"sH""hwM,h5CJ\aJmH"sH"h5CJ\aJmH"sH"hyl5CJ\aJmH"sH""h6uh5CJ\aJmH"sH"hwM,hCJ\aJmH"sH"hCJ\aJmH"sH""hwM,h5CJ\aJmH"sH"`b , Z r $$Ifa$gd@|~·ޞ¬ޏvfYvfvfvfhohCJmH"sH"hh6CJaJmH"sH"h6CJaJmH"sH"hr/h5CJaJhohCJaJmH"sH"h#3jh5CJmH"sH"hhCJaJhr/hCJaJh#3jh5CJaJh#3jh5CJaJmH"sH" hhh9hCJaJmH"sH"hCJaJmH"sH""wnbb $$Ifa$gduu $$Ifa$gd@~wnbb $$Ifa$gdv~Rdf|~jntʸ~oh5CJ\aJmH"sH"hB|hCJ\aJmH"sH"hylCJ\aJmH"sH"hCJ\aJmH"sH"h&phCJ\aJmH"sH""hwM,h5CJ\aJmH"sH"hr/hCJaJhhCJaJhhCJaJmH"sH"hh5CJaJmH"sH")nprtp]$dxx`a$gd$d`a$gd$d`a$gd$dxxa$gdakd$$Iflz%z%04 lalyt@>;>3VG=V ?0@0<5B@8 2 @09>=V @>7B0HC20==O .#! 2V4?>2V40NBL A57>==8< :;V<0B8G=8< C<>20< ?V245==>3> @53V>=C #:@0W=8; - AB0= 2>4=8E >1'T:BV2 7>=8 @>7B0HC20==O .#! 2V4?>2V40T A57>==8< A5@54=L>AB0B8AB8G=8< ?>:07=8:0<. 0 E0@0:B5@8AB8:>N 2>4=>ABV @VG:8 V245==89 C3 :2VB5=L 2019 @>:C E0@0:B5@87CTBLAO O: <0;>2>4=89 98 % 70157?5G5=>ABV B0 @5:>@4=> <V=V<0;L=V9 70 2AV @>:8 A?>AB5@565=L, ?>G8=0NG8 7 1977 @>:C. *@>4C2:0 "0H;8FL:>W 2>4>9<8->E>;>46C20G0 - G0AB:>20 70<V=0 2>48 2>4>9<8I0, I> 28:>=CTBLAO 4;O ?>?>2=5==O 157?>2>@>B=8E 2B@0B, ?V4B@8<:8 @V2=O 2>48 7 <5B>N ?>;V?H5==O >E>;>46CNG>W 740B=>ABV 2>4>9<8->E>;>46C20G0. !:840==O ?@>4C20;L=8E 2>4 @53;0<5=B>20=5 V A?@02;OT <V=V<0;L=89 2?;82. "0:, C65 2 :>=B@>;L=><C AB2>@V ;5:A0=4@V2AL:>3> 2>4>AE>28I0 (2V4AB0=L 500 < 2V4 B>G:8 A:840==O ?@>4C20;L=8E 2>4) ?>:07=8: <V=5@0;V70FVW @VG:>2>W 2>48 70 ACE8< 70;8H:>< ?@0:B8G=> 28@V2=NTBLAO. **0157?5G5=VABN 3V4@>;>3VG=>W 25;8G8=8 =07820TBLAO V<>2V@=VABL B>3>, I> 40=5 7=0G5==O FVTW 25;8G8=8 <>65 1CB8 ?5@528I5=5 A5@54 AC:C?=>ABV 2AVE <>6;828E WW 7=0G5=L. 8@060TBLAO C 2V4A>B:0E 01> G0AB:0E 2V4 7030;L=>W AC:C?=>ABV 7=0G5=L. # ?@>F5=B=><C 7=0G5==V 7<V=NTBLAO 2V4 0 4> 25 - 1030B>2>4=0 D070, 25-75 - A5@54=T 7=0G5==O, 75-99 - <0;>2>40 D070, 99% V 1V;LH5 - :0B0AB@>DVG=> <0;>2>4=0. V44V; >E>@>=8 =02:>;8H=L>3> A5@54>28I0 .#! >=B0:B8 ;5=0 '07>20, (05136) 4-21-94 e_chazova@sunpp.atom.gov.ua =D>@<0FVO ?@> .#! .6=>-#:@0W=AL:89 5=5@35B8G=89 :><?;5:A @>7B0H>20=89 =0 ?V24=V #:@0W=8 2 8:>;0W2AL:V9 >1;0ABV. > 9>3> A:;04C 2E>4OBL .6=>-#:@0W=AL:0 0B><=0 AB0=FVO (B@8 0B><=V 5=5@3>1;>:8 AC<0@=>N 2AB0=>2;5=>N ?>BC6=VABN 3000 B), ;5:A0=4@V2AL:0 3V4@>AB0=FVO =0 @VGFV V245==89 C3 (2 3V4@>03@530B8, AC<0@=0 ?>BC6=VABL 9,8 B) V 28A>:><0=52@5=0 "0H;8FL:0 3V4@>0:C<C;NNG0 AB0=FVO (2 5:A?;C0B0FVN 22545=> ?5@HC G5@3C: 2 3V4@>03@530B8 AC<0@=>N @>1>G>N ?>BC6=VABN 2 35=5@0B>@=><C @568<V 320 B, C AB04VW 1C4V2=8FB20 4@C30 G5@30 3V4@>03@530B !3). 0:07>< ?@57845=B0  =5@3>0B>< 2V4 12 15@57=O 2019 @>:C @> 70B25@465==O ?@>5:BC 7025@H5==O 1C4V2=8FB20 "0H;8FL:>W !. 2545==O 3V4@>03@530BV2 !! 3-6 (<. .6=>C:@0W=AL: 8:>;0W2AL:>W >1;0ABV (>@83C20==O) 287=0G5=> 22545==O 2 5:A?;C0B0FVN H5AB8 3V4@>03@530BV2 "! 7030;L=>N ?>BC6=VABN 906 B. # 1996 @>FV O: 2V4>:@5<;5=89 ?V4@>74V; ?V4?@8T<AB2> C2V9H;> 4> A:;04C  =5@3>0B><. 0 >1AO30<8 28@>1=8FB20 .6=>-#:@0W=AL:89 5=5@3>:><?;5:A 70157?5GCT ?>B@518 2 5;5:B@8G=V9 5=5@3VW @53V>=C 7 1V;LH O: ? OB8<V;L9>==8< =0A5;5==O<. 0 @>:8 VA=C20==O ?V4?@8T<AB2>< 28@>1;5=> ?>=04 550 <;@4 :B3>4. 5;5:B@8G=>W 5=5@3VW. .#! A5@B8DV:>20=89 70 <V6=0@>4=8<8 AB0=40@B0<8: ISO 9001:2015 !8AB5<8 C?@02;V==O O:VABN. 8<>38, ISO 14001:2015 !8AB5<8 5:>;>3VG=>3> :5@C20==O. 8<>38 B0 =0AB0=>28 I>4> 70AB>AC20==O, OHSAS 18001:2007 !8AB5<0 C?@02;V==O 3V3VT=>N B0 157?5:>N ?@0FV. 8<>38. 2014 @. ?V4?@8T<AB2> >G>;NT VA=VG5=:> >;>48<8@ =0B>;V9>28G.   PAGE 2 @8 28:>@8AB0==V V=D>@<0FVW ?>A8;0==O =0 465@5;> >1>2 O7:>25 #?@02;V==O V=D>@<0FVW B0 3@><04AL:8E 72 O7:V2 .# !, (05136) 5-64-44, 5-44-69, 4-17-42. 48=0 >DVA=0 04@5A0: info HYPERLINK "mailto:g_medvinskaya@sunpp.atom.gov.ua" @sunpp.atom.gov.ua r>uxx|h|z||||| }ֈ $`a$gd $`a$gddgd$9d^`9a$gdZ"dgdD( $da$gdD( $da$gdD($5$7$8$9DH$a$gd $da$gd $^`a$gd u@uxx`yvyzzzR{T{{{{|||h|z||||||||||||帧~lV*hD(56>*CJOJQJ\aJmH"sH""hNhD(5CJ\aJmH"sH"hhD(\mH"sH"h8hD(\h8hD(\mH"sH"hD(\mH"sH" h8hD(56>*\mH"sH"hD(5CJ\aJmH"sH"h8h56\mH"sH"hwM,h56\mH"sH"h56\mH"sH"h(}hCJaJmH"sH"| }}}JLЁDFԈֈ؈ڈވ߿߶ߧvjb^b^b^b^TNT hg0Jjhg0JUhi[ojhi[oUhQ hZ"5mH"sH" h6M5h56>*CJ\aJh6M5h5B* phh6M5h5h6M5hmH"sH"h6M5hmH"nH"sH"tH"h\mH"sH"h6M5h5\mH"sH"#h6M5h<B* \mH"phsH"h6M5h\mH"sH"(h6M5h56>*CJ\aJmH"sH"ֈ؈܈ވ8gd9T $da$gdZ"`gdvf`gdS=&`$9d^`9a$gd܉8^bjlԊ֊ұұңmWPL@hQ hZ"5mH"sH"hi[o hZ"hg*jhg0J5B*U\mH"phsH"'hX_$hg0J5B*\mH"phsH"hgjhgUhX_$hg5>*\mH sH hg5\hX_$hg5\mH"sH"hg5CJ\aJmH"sH""hvfhg5CJ\aJmH"sH""h hg5CJ\aJmH"sH" hg0Jjhg0JUh0t0JmHnHu8P:pS=. A!"#$h% Dp$$Ifl!vh#v#v:V l0,554alyt;>2>: 1$<@&"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ \@\ S= 03>;>2>: 2$@&#5B*CJOJQJ\^JaJph\@\ S= 03>;>2>: 3$@&#5B* CJ$OJQJ\^JaJ$phBA`B A=>2=>9 H@8DB 0170F0Xi@X 1KG=0O B01;8F04 l4a .k . 5B A?8A:0 `o` S=abb1$5$7$8$9DH$a$%B*OJQJ^J_HmHphsHtHJ @J S=86=89 :>;>=B8BC; E$hS@h S=A=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< 3$`a$CJaJ4)@!4 S=><5@ AB@0=8FKLO2L S==0:5$7$8$9DH$OJQJ^JmH sH tH <B@B< S=A=>2=>9 B5:ABx:U`Q: S= 8?5@AAK;:0 >*B*phJ>@bJ S=0720=85$5$9DH$a$5\mH"sH"LrL 9T5@E=89 :>;>=B8BC; E$NON =0:5$7$8$9DH$OJQJ^JmH sH tH BZ@B bnc"5:AB5$7$8$9DH$ OJQJ^J>/> 3A=>2=>9 B5:AB =0:@o@ Z" 0720=85 =0:5\mH"sH"r@r Z" 170F A?8A:0'd5$7$8$9DH$^m$CJOJPJQJaJtH ZoZ ) 03>;>2>: 1 =0:"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ ,W`, ) `!B@>3895\VOV ) rtejustify dd5$7$8$9DH$[$\$CJaJZC@Z !SA=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< x^TT SA=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< =0:J@"J #A:8"CJOJQJ^JaJPo1P "A:8 =0:CJOJQJ^JaJ\^@B\ @0 1KG=K9 (251) $dd5$7$8$9DH$[$\$CJaJNORN @@<-B5:AB%$`a$CJOJQJmH"sH"^J@b^ '#p >4703>;>2>:&$<5$7$8$9D@&H$a$ CJOJQJFoqF &#p>4703>;>2>: =0: CJOJQJ0X`0 #p K45;5=856]t"@t ZA.0720=85 >1J5:B0 )$75$7$8$9DH$`7a$@B*CJOJQJphF`F mJ" 57 8=B5@20;0*_HmHsHtHNoN ENNoeeu+1$$@CJEHKH_HaJmH sH tHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VCWNIA!ޝ}7/݉%BR7Hw9!p<Ǥፉ.EB\ /T*Y>,cy'$gC."Vso+C1OǓt}8>V3mBb%DWs'O''Gw ~lh;UM!DzŬ;C K^ysJJ1KRμ)~.ک/ Y\n9?[]67)qnpJOF$ w;fCLL&׸m%]V%z-{ v8Ҩm-.xo(-ms~ۜ|s>Ͼ%O04h=یщ!eƌ\f :C*OiIA 64HpUa7 UO3 d:(fA@٣>N"Hhp&hA38 )SUUR'V5&HM.6xpyn,ބ!h^^Z4~0#w,,& g"Ic힍Q)˕C6%^+Hk!$A*#.D)irdq8Y^}q~C>Np%uJx?+al|zf[Ux5b>c!:M (MkIVEpYPҍN2$ÿ -.h۴"P6T{T 6]u̒VhVnR+n;)ȔbL X6Y`+qB]( 0H1$6_[s)k8Tm Aa?R d ڒɾ0{eRF& Ī't\{BHuM6`pGϽO+!XoN'^[crh2*tW<{1U+l_QSncX<)Q(wJH ٯ#zCm>nhf6t}M&ʺ6ײ'\gkNS:;\qN-S;kǺ"{DailL`̗/޿ ^o#I&%0]SPV!] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!^}-theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ` J R rtrֈ !"#%&'()+,-./024568FI !X@ @H 0( 0( B S ?haaC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 500 < ProductIDdhHJ 3%5oz#2 4 > W h s } A U t ~ nrBEJM.2%/IJLMOPRSUV`^a/1,-89ACwx'67GRabrtuv{} ,./279|~ "$%&+-GJLN^_aq?Abc 6:ab  6 7 E F J K X Y  1 2 6 7 \ ] a c k l x }  ^ _  g h YZ|}XZ()89TVmnHJLMOPRSUVa\^aCx9} F IJLMOPRSUV^aIJLMMOPRSUV\^aQ7}b:^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJ QJ o(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJ QJ o(hHQ7}UW.%Y-OTux#\\!M1:5Q/n(W(=6+fLT 0]0ma01|1f02:243>3x346!68>78}:\v:t'<zb<p<S=1>e>+?3?N;?A@HM@tk@;BB;B>B2C TC DDE3EN&ECEF3F;F%UGrH+I; J3JvJ#EKxKj)L2L\?\{\(7] :]=]n]0^d`^$_`b3b|?bXc[cbnci8u7(BK[v} RlvR|vFXiO1O`g^v(G:]B@'S,ZhP)esJKWz`Y[Z fLa].?suC=ErrO^H q)+H * G-Q9' EFJ1 *^^#p;_ Y-LJmcxwIEyax>8s ;Zt<P\F ];X,f5A}NYb0z;cs=,;j<fApqtwr+bCa ixst~SwK hPfy*Hj~,M[U4Q?y /xGN\t$1"l#EyM%Vq:.AhJL@( `rUnknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7@CambriaCPragmaticaCTT7. [ @Verdana?= *Cx Courier New7.@Calibri5. .[`)Tahoma;WingdingsA$BCambria Math"1hHku'ug1bsG/ / !24>> 3qHX ?S=2! xx )!" !" " " # 5428=A:0OEko-2 Oh+'0 $ D P \ ht|,̲Ͳ NormalEko-23Microsoft Office Word@G@._J@s @ s/ ՜.+,D՜.+,\ hp  > *̲Ͳ $0mu _PID_HLINKS Translated DirectionAl{'mailto:g_medvinskaya@sunpp.atom.gov.ua RusUkr** !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~Root Entry FsData L1TableY;WordDocument :SummaryInformation(wDocumentSummaryInformation8MsoDataStoresɐsHWM544LGNHVRR==2sɐsItem PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q