AA

Оформлення та видача довідки внутрішньо переміщеним особам

Хто має право на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

Відповідно до п. 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

На отримання довідки внутрішньо переміщеної особи мають право:
– повнолітні або неповнолітні внутрішньо переміщені особи;
– малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена; 

– військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

– студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені в ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
– особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», на дату їх виникнення, після звільнення мають право на отримання довідки, якщо не бажають повертатися до попереднього місця проживання.

Які документи повинна пред’явити особа для отримання довідки?

Відповідно до Порядоку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого».

Особа пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини;
За наявності – документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення.

У яких випадках заявнику може бути відмовлено у видачі довідки?

Відповідно до п. 8 Порядоку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»:

1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, зазначені у ст.1 Закону України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

3) заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);

4) докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, не підтверджують такого факту.