AA

Нормативно-правова база. Екологія

Земельний кодекс України

Водний кодекс України

 

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про відходи"

Закон України "Про тваринний світ"

Закон України "Про рослинний світ"

Закон України "Про охорону земель"

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами"

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

 

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення додержання законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"

Указ Президента України "Про території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

Указ Президента України "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

 

Постанова Верховної ради України "Про впорядкування управління природними, біосферними заповідниками та національними природними парками"

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання"

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд"

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки" № 22-р від 03.01.2013