AA

Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

 Надання публічної інформації виконавчими органами Южноукраїнської міської ради здійснюється відповідно до розпоряджень Южноукраїнського міського голови від 08.06.2011 №176-р "Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» , від 03.07.2013 № 178-р "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 08.06.2011 № 176-р" 
Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на Запит на отримання публічної інформації

Для подання запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на  офіційному сайті міста Южноукраїнська.

 

При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутися:
тел. 5 99 81, 5 55 73,
письмово: виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради, вул. Дружби Народів, 48, м. Южноукраїнськ, 55000
e-mail: yuzhvk@gmail.com  
(з вказанням теми: "Запит на доступ до публічної інформації")  

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 
 
Форми запитів на інформацію:

 ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію та РОЗМІР фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Звіти щодо кількості запитів на публічну інформацію: 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

  Перелік відомостей виконавчого комітету Южноукраїнської  міської ради, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознаки публічної інформації
 1. У виконавчому  комітеті  Южноукраїнської  міської ради до публічної інформації з обмеженим доступом належить:

1.1. Конфіденційна інформація – інформація доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку, за їх бажанням, відповідно до передбачених ними умов;

1.2. Таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, лікарську, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

1.3. Службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 2. У виконавчому комітеті Южноукраїнської  міської ради не належить до публічної інформації

2.1. Інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

2.2. Інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

2.3. Внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради  або здійсненням ним контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. 

НОРМАТИВНІ АКТИ 


Регуляторна політика 


Склад і структура органів місцевого самоврядування


Вакансії у виконавчих органах Южноукраїнської міської ради 


Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради


Календар-графік роботи виконавчих органів Южноукраїнської міської ради


Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги


Паспорта Бюджетних програм


Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність за 2018 рік


Бюджетний запит 2021 рік