Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Порядок отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

26.09.2023
Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Порядок

отримання  грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»

Як отримати і що для цього потрібно:

Звернутись в ЦНАП

Як замовити послугу:

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Заява про призначення грошової компенсації, в якій внутрішньо переміщена особа зазначає інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) та адресу фактичного місця проживання, наявність/відсутність у неї та членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва та про те, що їй або членам її сім’ї не надавалося житло на підконтрольній Україні території раніше і не виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством.

Копія документа, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, а у разі подання документів законним представником - документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також інформації про місце проживання (за наявності).

Копія посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Копії документів про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень тощо) або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків, які разом брали участь в антитерористичній операції - для учасників бойових дій з числа добровольців у складі ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо.

Копії документів, що підтверджують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія.

Копії клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни керівника добровольчого формування, довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо, довідки (витягу з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне залучення особи до забезпечення проведення АТО/ООС або рішення суду про встановлення факту добровільного залучення до забезпечення проведення АТО/ООС - для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа добровольців.

Копія акта обстеження (в разі потреби) за формою встановленою Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 947, та/або інформаційного повідомлення, поданого відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації” , та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання - за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території.

Копія довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за внутрішньо переміщеною особою та членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.

Копія довідки/довідок про взяття внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, на облік внутрішньо переміщених осіб.

Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії - для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України - для учасників бойових дій з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо.

Копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України - для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо або з числа добровольців у складі ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо.

Копія рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на квартирний облік.

Копія рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яка утворюється Мінветеранів - для учасників бойових дій з числа доборольців, які брали участь в АТО у взаємодії з ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо.

Орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім’ї.

Умови і випадки надання

Право на отримання грошової компенсації мають внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - внутрішньо переміщені особи) і які перебувають на квартирному обліку і не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Заява про призначення грошової компенсації подається в письмовій до центру надання адміністративних послуг.

  Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами вносить до комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб про призначення грошової компенсації (далі - комісія) подання про виплату грошової компенсації.

  Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності внутрішньо переміщеної особи або її представника приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні) грошової компенсації.

 За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови в призначенні) грошової компенсації за відсутності внутрішньо переміщеної особи або її представника. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення (відмову в призначенні) грошової компенсації комісія надсилає копію рішення внутрішньо переміщеній особі із зазначенням розміру призначеної грошової компенсації або підстави відмови у призначенні грошової компенсації.

Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа звертається лише до відділення АТ “Ощадбанк” (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок).

Після відкриття спеціального рахунка внутрішньо переміщена особа протягом десяти робочих днів надає надає органу соціального захисту населення копію договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

Результат та способи отримання результату:

Рішення про призначення грошової компенсації

Рішення про відмову в призначенні грошової компенсації

Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.