Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання та зміну назви Іванівського закладу загальної середньої освіти Южноукраїнської міської ради

03.08.2022
Управління освіти Южноукраїнської міської ради

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви

Іванівського закладу загальної середньої освіти Южноукраїнської міської ради Миколаївської області

 

І.    Найменування організатора громадського обговорення 

Управління освіти Южноукраїнська міська ради імені Бориса Грінченка

ІІ.     Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 103(2) Бюджетного кодексу України. 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

1. Початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

- дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);

-  позашкільний підрозділ;

- пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);

-  інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).

5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради. Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення (ч.2)

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника початкова школа, гімназія може включати дошкільний підрозділ, за умови його розміщення в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців дошкільного підрозділу.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Закон України №4629-1 від 15.07.2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»

1. У статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» частину першу абзац 5,6 викласти у такій редакції:

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що зазначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання)

Абзац 14

Рішення про утворення початкової школи, як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію, чи перепрофілювання приймає засновник такого закладу

Абзац другий частини другої Закону України «Про повну загальну середню освіту» викласти у такій редакції:

«Реорганізація, зміна типу , ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення»

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.

Врахування думки мешканців Южноукраїнської міської територіальної громади щодо перейменування та перепрофілювання (зміну типу) Іванівського закладу загальної середньої освіти у Іванівську гімназію Южноукраїнської міської ради у складі якої функціонуватиме дошкільний структурний підрозділ.     

Запрошуємо  долучитися з 04.08.2022 до 22.08.2022 року до громадських обговорень проекту рішення сесії Южноукраїнської міської  ради «Про зміну найменування та типу Іванівського закладу загальної середньої освіти Южноукраїнської міської ради Миколаївської області у Іванівську гімназію Южноукраїнської міської ради Миколаївської області» , яким передбачено перепрофілювання (зміна типу) та зміна назви Іванівського закладу загальної середньої освіти Южноукраїнської міської ради   Миколаївської області у Іванівську гімназію Южноукраїнської міської ради Миколаївської області у складі якої заплановано відкриття дошкільного підрозділу.

Освітня галузь Южноукраїнської міської територіальної громади потребує приведення у відповідність до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту»  переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Таким чином, установчі документи, зокрема Статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.      

Проектна потужність Іванівського закладу загальної середньої освіти становить 180 учнів. Очікувана кількість здобувачів освіти станом на 01.09.2022 року у цьому закладі має скласти 38 учнів. Середня наповнюваність класів становить 6 чоловік.

Іванівський заклад загальної середньої освіти не  може бути реорганізовано у ліцей, тому що кількість учнів 10 класів не відповідає вимогам чинного законодавства  (не менше двох десятих класів з наповнюваністю  по 28 учнів).

Згідно чинного законодавства для продовження надання освітніх послуг у серпні 2022 року Іванівський заклад загальної середньої освіти буде реорганізовано у Іванівську гімназію зі структурним підрозділом початкова школа та дошкільний підрозділ.

Проектні потужності будівлі Іванівського закладу загальної середньої освіти в 4,8 рази більші ніж  фактична кількість учнів, що навчається на даний час. Тому для ефективного використання приміщення закладу, з метою економії енергоресурсів Іванівський заклад дошкільної освіти «Сонечко» буде реорганізовано у структурний підрозділ  Іванівської гімназії. Учні 10-11 класів продовжать здобувати повну загальну середню освіту у закладах освіти міста Южноукраїнська, у зв'язку з чим буде організовано підвезення дітей.

ІⅤ. Формат проведення громадського обговорення:

  • публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі  Іванівського закладу загальної середньої освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами закладу загальної середньої освіти та закладу дошкільної освіти з дотриманням заходів безпеки у воєнний час та протиепідемічних заходів задля  запобігання поширенню на території України, територіальної громади гострої  респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Пропозиції , розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

V. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

Управління освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка

Адреса 55002, Миколаївська область, Вознесенський район, місто Южноукраїнськ, проспект Незалежності, 16

тел. 0683592590

E-mail: osvita_yu@ukr.net

Свої зауваження та пропозиції просимо надавати з 04.08.2022 року по 22.08.2022 року на електронну адресу: osvita_yu@ukr.net 

VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення

Пузир Олег Михайлович, заступник начальника управління освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка

VІІ. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційних сайтах міста Южноукраїнська та управління освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка.