Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Дуальне навчання - відкрий для себе нові можливості!

31.03.2021
Южноукраїнська міська філія Миколаївського обласного центру зайнятості

Миколаївська служба зайнятості пропонує послугу з дуального навчання.

Дуальна форма навчання - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання у закладі освіти з навчанням на робочих місцях.
Виробниче навчання та виробнича практика здійснюється в умовах виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу роботодавця, що надає можливість одночасно з навчанням у закладі освіти опановувати обрану професію чи компетенцію безпосередньо на виробництві.

Основним завданням дуальної форми освіти є забезпечення відповідності якості професійної освіти вимогам ринку праці з урахуванням поточних і перспективних потреб роботодавця.

Найважливіше в дуальній освіті – це зміна ролі роботодавця в освітньому процесі.

Дуальна форма навчання для роботодавців - це можливість:

• підготовки кадрів під своє виробництво;

• економія часу та коштів на пошук робітників, їх перенавчання та адаптацію до

умов конкретного підприємства.


Роботодавець бере участь:

• у відборі претендентів на навчання;

• у розробленні та затвердженні навчальних планів та програм;

• впливає на процес навчання;

• оцінює разом із закладом освіти результати навчання.

11 сучасних закладів освіти державної служби зайнятості, які проліцензовані за 95 професіями, готові співпрацювати з роботодавцем будь-якої форми власності як для професійної перепідготовки претендентів на вакансію, так і для здобуття ними необхідних компетенцій.


За додатковою інформацією звертатись за тел.: (05136) 5-54-35.