Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

29.03.2021
Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

Урядом затверджено порядки використання коштів за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямами розвитку садівництва, виноградарства і хмелярства та здешевлення банківських кредитів Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2021 № 185 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства у новій редакції.

Державна підтримка програми передбачає залучення 0,450 млрд. гривень.

Отримувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарювання – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи – підприємці, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства.

Відповідно до Порядку, державна допомога надається для компенсації витрат у розмірі:

  • до 80% - вартості садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю;
  • до 50% - за спорудження шпалери, встановлення систем краплинного зрошення, будівництво об’єктів галузевої інфраструктури та придбання технологічних ліній;
  • 30% - за придбання техніки і обладнання, в тому числі й іноземного виробництва. Перелік техніки затверджується наказом Мінекономіки.

Часткове відшкодування зможуть отримати також ті суб’єкти господарювання, які у 2019-2020 роках понесли витрати у цій галузі.

Протягом бюджетного року загальна сума державної підтримки за цими напрямками не може перевищувати 60 млн. грн на одного суб’єкта господарювання, з врахуванням пов’язаних з ним осіб.

Бюджетні кошти не надаються суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справляння яких покладено на ДПС.

Для того, щоб аграрії змогли отримати фінансування, Мінекономіки має затвердити відповідні форми заявки та бланків для подання пакету документів.

Суб’єкти господарювання, які хочуть взяти участь у програмі, мають звернутися до обласної комісії або комісії Мінекономіки (у відповідності до напрямку державної підтримки) й подати визначений Порядком перелік документів.

З Порядком отримання фінансової підтримки можна ознайомитись за посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF#Text

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2021 № 189 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

Для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами в державній скарбниці закладено 1,2 млрд. грн.

Компенсація надається суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям, які:

не мають порушених справ про банкрутство, яких не визнано банкрутами, що не перебувають на стадії ліквідації;

не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС.

Компенсація позичальникам надається через уповноважений банк, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів. (Довідково: станом на 01 січня п.р. облікова ставка НБУ становить 6,0 %, з 05 березня п.р. – 6,5 %).

Здешевленню підлягають: короткострокові кредити, залучені для поповнення обігових коштів; середньострокові кредити, залучені для поповнення обігових коштів, придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також з переробкою сільськогосподарської продукції; довгострокові кредиті, залучені для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів).

Встановлено обмеження в обсягах компенсації для позичальників та пов’язаних з ними особами, які провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва –15 млн. грн, для інших позичальників – 5 млн. грн.

Компенсація не надається позичальникам за укладеними кредитними договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за рахунок коштів, передбачених для інших державних та регіональних програм.

З порядком отримання фінансової підтримки можна ознайомитись за посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF#Text

Детальну інформацію щодо участі в програмах державної підтримки можна одержати безпосередньо в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, каб. 23 або за телефоном: (0512) 37 74 02.