Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Буде проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

08.10.2020
Управління екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин ЮМР

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради повідомляє, що 29.10.2020 о 10.00 в залі Южноукраїнської міської ради за адресою: м. Южноукраїнськ, бул. Цвіточний, 9, І поверх, буде проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки наступної земельної ділянки:

кадастровий номер: 4810800000:10:004:0022 – площею 0,0081 га.

Виконання робіт – згідно з Порядком проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженим наказом Державного комітету України по земельним ресурсах від 09.01.2003  №2, та  Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде  здійснюватися, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста  Южноукраїнська, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №693 (далі - Положення).

Претенденти подають  конкурсну документацію та конкурсну пропозицію в запечатаному конверті.

Конкурсна документація  претендента подається у запечатаному конверті і складається із:

- підтверджуючих документів;

- кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із Законом України «Про оцінку земель»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок , у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимого чинного законодавства;

- спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно- правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт, пов’язаних із державною таємницею ( у разі потреби).   

Претендент несе відповідальність за достовірність поданої ним конкурсної   документації та конкурсної пропозиції.

До підтверджуючих документів, поданих на конкурс, належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);

- копії документів: кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, балансоутримувачем майна та іншими замовниками , за підсумками попередніх конкурсів (за наявності);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

- інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Строк виконання робіт - не більше ніж десять календарних днів після дати укладення договору  на виконання робіт.

Конкурсну документацію та конкурсну пропозицію слід подавати разом із супровідним листом до канцелярії виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (вул. Дружби Народів, 48, І поверх, каб.14) до 16-00 годин 22.10.2020.       

 Телефон для довідок: 5-51-69.»

 

ІНФОРМАЦІЯ про об'єкт оцінки

Розмір земельної ділянки (ділянок): ______0,0081  га_____

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): __ вулиця Молодіжна, 4, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область __

Мета проведення незалежної оцінки: ___продаж земельної ділянки комунальної власності під нерухомим майном суб’єкта господарювання_

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) __для будівництва та обслуговування_ будівель ринкової інфраструктури ___

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): комунальна _власність__

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) _____49 808, 52 грн.______________

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні) _____ні_______________________

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) __________-_________________________

Відповідальна особа
за подання інформації     ____________   _______О.М. Кольчак_________
                                                (підпис)       (ініціали, прізвище)