Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

НЕЗНАННЯ ЗАКОНУ НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

30.07.2020

Згідно п.2 Розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"  на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни  дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров’я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), в порядку визначеному в рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

Протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину такі дані підлягають знеособленню, а в разі неможливості – знищенню".

Вказана норма закону не означає, що будь-які особи, в тому числі журналісти та засоби масової інформації можуть поширювати інформацію про хворих на коронавірус, розміщувати їхні фото, прізвище, місце проживання тощо. Адже, відповідно до Конституції і законів України, кожна особа має право на таємницю інформації про стан свого здоров’я. Стаття 32 Конституції України забороняє розповсюдження персональної інформації про особу. Таке розповсюдження тягне за собою відповідальність, аж до кримінальної відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України. У той же час, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Цивільний кодекс України гарантує право людини на таємницю про стан здоров’я. Інформація про здоров’я людини – це інформація з обмеженим доступом. Дані про стан здоров’я конкретної людини не можна розголошувати без її згоди.  Тобто, поширення такої інформації можливе лише за згодою особи, щодо якої інформація поширюється.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", хоча й визначає можливість оброблення персональних даних особи без її згоди, передбачає таку обробку виключно в межах обліку інфікованих медичними закладами і посадовими особами, пов’язаними з боротьбою з інфекцією. Водночас цим законом вносяться зміни до статті 35 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", якими додається новий абзац: "У рішенні про встановлення карантину можуть визначатись особливий порядок обліку, реєстрації  та обміну інформацією про випадки захворювання на період карантину. Особи, винні в неправомірному розголошенні такої інформації, притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законом".

Тобто ухвалений 13 квітня 2020 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" не виводить персональної інформації про хворих на коронавірус з-під захисту закону і не дозволяє лікарям та іншим посадовим особам розголошувати цю інформацію, а журналістам – поширювати її в засобах масової інформації. 

З метою виконання карантинних заходів в разі виявлення хворого на коронавірус, проводиться дезінфекція приміщення загального користування за місцем мешкання хворого, однак розповсюдженню інформація щодо особи хворого та місця його проживання не підлягає.

 

30.07.2020    Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради