Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Депутатам Южноукраїнської міської ради про виконання рішення Суду (доводиться повторно)

11.03.2019

21.02.2019р. Миколаївський окружний адміністративний суд своїм рішенням від 21.03.2019 року поновив Пароконного В.К. на посаді Южноукраїнського міського голови з формулюванням – «підлягає негайному виконанню».

22.02.2019 року Пароконний В.К. підписав розпорядження на рішення вказаного Суду щодо його посади «Про продовження виконання посадових обов’язків».

22.02.2019 року Пароконний В.К. зареєструвався в державному реєстрі, як керівник міської ради та її виконавчого комітету.

25.02.2019 року через офіційний сайт міської ради міський голова Пароконний В.К. звернувся до депутатів міської ради зі стислою інформацією про підстави його поновлення на посаді міського голови.

05.03.2019 року на позаплановій сесії міської ради за порядковим №44 довів до відома депутатів в сесійній залі про всі особливості рішення Суду про його поновлення на посаді міського голови.

Цим текстовим повідомленням увідомляю депутатів міської ради про те, що наразі за Рішенням Миколаївського адміністративного суду, як в скороченій так і повній редакції Пароконного В.К. поновлено на посаді міського голови з 08.06.2018 року з формулюванням – «підлягає негайному виконанню»  так, що він не переривав виконання своїх обов’язків за виключенням рішення міської ради, яке скасовано. Вказані рішення є в публічному доступі.

На посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради шляхом затвердження відповідною радою. Стосовно міських голів нема жодного посилання Закону, що міського голову обирає чи призначає міська рада.

Вона може достроково припинити повноваження міського голови згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» але про поновлення на цій посаді в цьому Законі повноважень міська рада не має.

Натомість частина 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992р. №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» вказує – 34. Роз'яснити судам, що стосовно до правил ст. 24 КЗпП рішення про поновлення на роботі вважається виконаним з дня видання власником або уповноваженим ним органом про це наказу. Оскільки орган, який може видати такий наказ відсутній, то – 

Такий (наказ) розпорядження за №30 підписав Пароконний В.К. 22.02.2019 року. Бо до визначення ст..24 Кодексу законів про працю України – Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.

Вірне рішення зроблено Пароконним В.К., це оформлення вже названого розпорядження №30 від 22.02.2019 року «Про продовження виконання посадових обов’язків», що в повній мірі відповідає діям виключно на підставі, в межах та в спосіб передбачені Конституцією та законами України.

Викладене вище доведено депутатам міської ради до відома і врахування в їх сесійній та повсякденній депутатській діяльності, текстова частина Ухвали Cуду на сайті Суду.

 

             Міський голова                    В.К. Пароконний

                                                                                                                       11.03.2019р.