Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Охорона праці за цивільно-правовим договором

26.12.2016
Управління соціального захисту населення, охорони здоров’я та праці Южноукраїнської міської ради

Останнім часом збільшилася практика укладання між громадянином та роботодавцем договорів цивільно – правового характеру.

Суттю цивільно-правових відносин є те, що одна сторона зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони, а останній повинен прийняти й оплатити виконану роботу.

Відповідно до цивільного кодексу України, уклавши цивільно – правовий договір чи договір про надання послуг громадянин набуває статусу “підрядник” або “виконавець”. Сторони є рівноцінні і замовник не зобов’язаний забезпечувати підряднику належні умови праці. Цивільний кодекс України не встановлює будь – яких вимог до замовника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці виконавця. Підрядник (виконавець) виконує визначену договором підряду роботу на свій ризик.

Запис про приймання на роботу за цивільно-правовими договорами в трудовій книжці не роблять.

За цивільно – правовим договором працівник позбавляється права на соціальну допомогу від держави у разі нещасного випадку на виробництві. Крім того, якщо працівник уклав договір підряду, а не трудовий договір, він втрачає право на безплатне забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, проходження за рахунок підприємства медичних оглядів.

Особи, які виконують роботи за цивільно – правовим договором, беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах. Проте, відрахування до пенсійного фонду необхідно здійснювати як за трудовим договором, так і за цивільно -правовим договором, що передбачає зарахування страхового стажу, а він, у свою чергу, дає право на пенсію

Особливої уваги дане питання заслуговує з огляду на те, що більшість робіт, що виконуються такими особами за договорами підряду, належать до робіт підвищеної небезпеки. Працівники, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, перш за все, мають пам’ятати і бути попереджені, що вони виконують роботи на свій ризик і повинні дбати про особисту безпеку, дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці та обов’язково використовувати засоби індивідуального захисту під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Слід підкреслити, що правильне застосування трудового договору убезпечить від непорозумінь, а в деяких випадках – і від трудових спорів, зокрема, щодо записів про роботу в трудову книжку, надання відпусток, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, оплати за час тимчасової непрацездатності (за листком непрацездатності), виплати доплат, надбавок, премій тощо.

Для своєчасного усунення ризиків настання нещасних випадків і аварій на виробництві роботодавцям рекомендуємо не укладати цивільно-правові договори при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а залучати виключно найманих працівників, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, які відповідають вимогам законодавства України з охорони праці.