Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Чи можна видати трудову книжку іншій особі – не її власнику?

23.12.2016
Управління соціального захисту населення, охорони здоров’я та праці Южноукраїнської міської ради

Трапляється так, що з підприємства звільняються працівники і, з різних причин, не забирають свої трудові книжки. Кому і за яких обставин можна видати трудову книжку йтиметься далі у цій статті.

Отже, відповідно до ст.47 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок. Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29.07.1993 р. №58, передбачено, що роботодавець зобов’язаний видати працiвнику його трудову книжку в день звiльнення з внесеним до неї записом про звiльнення. У разi одержання трудової книжки у зв’язку iз звiльненням працiвник розписується в особовій картцi й у книзi облiку. У книзі обліку трудових книжок додатково зазначається і дата видачі трудової книжки.

Якщо працiвник вiдсутнiй на роботi в день звiльнення, то роботодавець у цей день надсилає йому поштове повiдомлення про необхiднiсть отримання трудової книжки. Звертаємо увагу, що тільки за наявності письмової згоди працівника допускається пересилання трудової книжки поштою за вказаною адресою. І тільки в разі смерті працівника (або за наявності судового рішення про визнання особи безвісти зниклою) трудова книжка може бути видана на руки її найближчим родичам пiд підпис або надіслана поштою за їхньою вимогою.

Як бачимо, чинним законодавством чітко передбачено, що трудова книжка видається тільки працівнику, який звільняється. Випадків видання трудової книжки за дорученням або на підставі пред’явлення паспорту родича звільненого працівника, законодавством не передбачено. Тому, якщо працівник не звертається за отриманням трудової книжки, необхідно письмово повідомити його про необхідність її отримання, зберігаючи трудову книжку на підприємстві окремо від інших трудових книжок працівників. Або намагатися все ж таки віддавати трудову книжку працівнику в день його звільнення, як того вимагає законодавство, з метою уникнення подальших можливих судових проблем і виплати компенсації (середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу) за затримку видачі трудової книжки.