Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Законодавчі підстави звільнення працівника, який не з’являється на роботі більше, ніж 4 місяці поспіль у зв’язку з хворобою
AA

Законодавчі підстави звільнення працівника, який не з’являється на роботі більше, ніж 4 місяці поспіль у зв’язку з хворобою

Відповідно до ч.3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п.5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці.

Згідно з п.5 ч.1ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Зверніть увагу, що таке звільнення працівника є правом роботодавця, а не обов’язком, тобто роботодавець може звільнити, а може й залишити на роботі. При цьому слід зазначити, що вихід на роботу хоча б на один день перериває цей строк. І надалі чотиримісячний строк повинен обчислюватися знову. Підсумовуватися періоди нез'явлення на роботу тривалістю менш як чотири місяці не можуть. Розірвання трудового договору з підстав, передбачених п.5 ст.40 КЗпП, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Не підлягають звільненню з ініціативи власника, зокрема : вагітні жінки (особи, зазначені у частині третій ст. 184, 186-1 КЗпП). Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються роботодавцем за рахунок коштів підприємства, установи, організації за місцем роботи працівника в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності, незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, в порядку та розмірах, установлених законодавством. Підставою для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, так само, як і наступних за рахунок коштів Фонду, є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Окрім того, необхідно звернутим увагу на те, що згідно з усталеною практикою, можливість звільнення працівника у разі його відсутності на роботі у зв’язку з хворобою, що триває понад чотири місяці (чи більш тривалого строку в передбачених законом випадках), залежить від наявності виробничої потреби для розірвання трудового договору з відсутнім працівником. Не можна звільнити тимчасово відсутнього у зв’язку з хворобою працівника згідно з п.5 ст.40 КЗпП, якщо він одужав та став до виконання своїх трудових обов’язків, навіть і тоді, коли до цього часу тимчасова непрацездатність тривала понад гарантовані строки збереження місця роботи (посади).

Таким чином, застосовуючи норму п.5 ст.40 КЗпП, слід мати на увазі, що звільнення працівника можливе:

- лише після закінчення строків, зазначених у цій нормі, та за умови, що працівник не став до роботи. Якщо працівник став до роботи, навіть якщо до цього хворів понад зазначені строки, його звільнення буде незаконним;

- якщо звільнення працівника спричинене інтересами виробництва за умови, що замінити відсутнього працівника іншим чи перерозподілити його роботу серед інших працівників неможливо.

 

Читайте також

"Дитина не одна"- тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2024 р. № 331 «Деякі питання провадження...

Кіберзалежність

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

На початку свого розвитку комп’ютерні технології здебільшого застосовувалися для роботи, але з...

До уваги ветеранів війни, членів  їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України!

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради повідомляє. 20 березня 2024...