Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Внутрішні перевірки ефективності системи НАССР
AA

Внутрішні перевірки ефективності системи НАССР

Харчове законодавство вимагає від операторів ринку, щоб запроваджені процедури, засновані на принципах НАССР були ефективними. Для цього передбачено верифікацію процедур. Одним зі способів верифікації є проведення перевірок НАССР як самим оператором ринку (внутрішні перевірки), так і зовнішніми організаціями. Невідповідності, виявлені під час перевірок, повинні бути виправлені (корекція), а причини цих невідповідностей – виявлені та усунені (коригувальні дії). Важливо, щоб такі перевірки проводилися працівниками, які:

 • мають відповідні знання про продукт, процес та процедури НАССР;
 • не є залежними від роботи підрозділу, який перевіряється.

У такому випадку перевірки забезпечуватимуть підвищення ефективності процедур.

Оператор ринку може залучати для проведення перевірок інші організації, у тому числі й Держпродспоживслужбу. В останньому випадку це може бути позапланова перевірка на вимогу самого оператора ринку – фахове оцінювання на відповідність вимогам харчового законодавства. Однак тут слід взяти до уваги, що у випадку невиконання заходів з виправлення виявлених невідповідностей, до оператора ринку можуть бути застосовані санкції.

Для підвищення ефективності внутрішніх чи зовнішніх перевірок рекомендується розробити перелік питань, який би враховував процедури, запроваджені конкретно на даній потужності.

Одним з найефективніших способів перевірок є внутрішній аудит, який проводиться, як правило, працівниками підприємства.

Процедура внутрішнього аудиту має охопити всю систему НАССР та перевірити, чи розроблені процедури забезпечують виконання вимог законодавства та дієвість впровадження цих процедур у закладі.

Результати проведеного внутрішнього аудиту є базою для подальшої роботи групи НАССР щодо валідації та верифікації.

Внутрішній аудит стану дотримання вимог з безпечності харчових продуктів провадиться на підставі розпорядчого документа (наказ, розпорядження, протокол тощо).

Аудитором призначається особа, яка має достатній рівень знань та підготовки для здійснення аудиту, не має обтяжувальних обставин, які заважають цій особі бути об’єктивною та неупередженою.

Основні засади внутрішнього аудиту:

 • повнота;
 • адекватність;
 • неупередженість;
 • професійність;
 • результативність.

Під час аудиту аудитор перевіряє:

 • стан виконання програм-передумов;
 • стан виконання приписів державних органів (за наявності);
 • стан виконання приписів попереднього аудиту (за наявності);
 • відповідність протоколів верифікації та валідації наявному стану речей.

За результатами аудиту аудитор складає акт, який надається для схвалення робочою групою НАССР, а в подальшому на затвердження керівництву Закладу. Працівникам, у роботі яких зафіксовані невідповідності, надається право оскаржити результати аудиту. Арбітраж у питаннях валідності акту аудиту здійснює керівництво Закладу.

Читайте також

Щодо посилення заходів профілактики з недопущення виникнення африканської чуми свиней

Вознесенське районне управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

З метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Миколаївській області та недопущення занесен...

Щодо вимог до обігу об’єктів санітарних заходів

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області по...

Щодо повідомлення RASFF

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області...

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області інформує

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області ін...

Щодо недопущення реалізації вантажів

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області по...

Про проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу на території Миколаївської області

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє, що на виконання Пла...

Щодо гуманітарної допомоги постраждалим господарствам з виробництва молока

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області по...

Щодо впровадження чесних практик у торгівлі медом

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

За інформацією DG SANTE, що надійшла до Держпродспоживслужби, організації виробників Європейського С...

Щодо повідомлення RASFF

Вознесенське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області...