AA

Внутрішні перевірки ефективності системи НАССР

Харчове законодавство вимагає від операторів ринку, щоб запроваджені процедури, засновані на принципах НАССР були ефективними. Для цього передбачено верифікацію процедур. Одним зі способів верифікації є проведення перевірок НАССР як самим оператором ринку (внутрішні перевірки), так і зовнішніми організаціями. Невідповідності, виявлені під час перевірок, повинні бути виправлені (корекція), а причини цих невідповідностей – виявлені та усунені (коригувальні дії). Важливо, щоб такі перевірки проводилися працівниками, які:

 • мають відповідні знання про продукт, процес та процедури НАССР;
 • не є залежними від роботи підрозділу, який перевіряється.

У такому випадку перевірки забезпечуватимуть підвищення ефективності процедур.

Оператор ринку може залучати для проведення перевірок інші організації, у тому числі й Держпродспоживслужбу. В останньому випадку це може бути позапланова перевірка на вимогу самого оператора ринку – фахове оцінювання на відповідність вимогам харчового законодавства. Однак тут слід взяти до уваги, що у випадку невиконання заходів з виправлення виявлених невідповідностей, до оператора ринку можуть бути застосовані санкції.

Для підвищення ефективності внутрішніх чи зовнішніх перевірок рекомендується розробити перелік питань, який би враховував процедури, запроваджені конкретно на даній потужності.

Одним з найефективніших способів перевірок є внутрішній аудит, який проводиться, як правило, працівниками підприємства.

Процедура внутрішнього аудиту має охопити всю систему НАССР та перевірити, чи розроблені процедури забезпечують виконання вимог законодавства та дієвість впровадження цих процедур у закладі.

Результати проведеного внутрішнього аудиту є базою для подальшої роботи групи НАССР щодо валідації та верифікації.

Внутрішній аудит стану дотримання вимог з безпечності харчових продуктів провадиться на підставі розпорядчого документа (наказ, розпорядження, протокол тощо).

Аудитором призначається особа, яка має достатній рівень знань та підготовки для здійснення аудиту, не має обтяжувальних обставин, які заважають цій особі бути об’єктивною та неупередженою.

Основні засади внутрішнього аудиту:

 • повнота;
 • адекватність;
 • неупередженість;
 • професійність;
 • результативність.

Під час аудиту аудитор перевіряє:

 • стан виконання програм-передумов;
 • стан виконання приписів державних органів (за наявності);
 • стан виконання приписів попереднього аудиту (за наявності);
 • відповідність протоколів верифікації та валідації наявному стану речей.

За результатами аудиту аудитор складає акт, який надається для схвалення робочою групою НАССР, а в подальшому на затвердження керівництву Закладу. Працівникам, у роботі яких зафіксовані невідповідності, надається право оскаржити результати аудиту. Арбітраж у питаннях валідності акту аудиту здійснює керівництво Закладу.

Читайте також

Система контролю за продуктами харчування НАССР в закладах освіти

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

В Україні триває реформа шкільного харчування. Одна з її складових – впровадження системи анал...

Щодо встановлення фактів невідповідності діючої речовини у ветеринарних препаратах призначених для дезінфекції  

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Відповідно до листа Держпродспоживслужби від 08.11.2021 №11.2.3-8/10053 та згідно інформації громадс...

Щодо недопущення занесення і розповсюдження вірусу АЧС на території Миколаївської області   

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області  у зв&...

Повідомлення про виявлення несанкціонованої речовини – оксид етилену

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Відповідно до повідомлення виявлено несанкціоновану речовину – оксид етилену в порошковому екс...

Правила "Червоної зони"

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення кара...

Сибірка. Що потрібно знати

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Сибірка – гостре небезпечне інфекційне захворювання всіх видів сільськогосподарських, дом...

Щодо повідомлення RASFF 

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

До Арбузинського управління Головного управління Держпродспоживслужби  надійшов лист Держпродсп...