Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими й важкими умовами праці: як і кому надається, умови надання
AA

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими й важкими умовами праці: як і кому надається, умови надання

Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про відпустки», іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Згідно зі статтею 76 Кодексу законів про працю України щорічні додаткові відпустки надаються працівникам за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими й важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Конкретна тривалість відпустки, зазначеної в частині першій цієї статті, встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про відпустки» Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 року  № 16 затверджено Порядок застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

Згідно з цими Порядком щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надається працівникам виробництв, цехів, професій і посад, передбачених відповідними розділами відповідного Списку, незалежно від того, до якої галузі господарства належать ці виробництва і цехи, та від форм власності підприємств, організацій і установ.

Працівник має право отримати щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці, пропрацювавши на підприємстві не менше шести місяців. Зазвичай, така відпустка має бути використана до закінчення робочого року.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими й важкими умовами праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими й важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.

До стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці зараховуються:

  • час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
  • час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
  • час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Тож приміром, якщо працівник має право на щорічну додаткову відпустку за Списком        № 1290 і за ненормований робочий день то  тривалість цих відпусток не сумується. Надається один вид щорічної відпустки на вибір працівника.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими й важкими умовами праці встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів» від 31.12.1997 року  № 383/55 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.01.1998 року.

Атестація робочих місць за умовами праці здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 року № 442 та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 року № 41.

 

Читайте також

"Дитина не одна"- тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2024 р. № 331 «Деякі питання провадження...

Кіберзалежність

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

На початку свого розвитку комп’ютерні технології здебільшого застосовувалися для роботи, але з...

До уваги ветеранів війни, членів  їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України!

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради повідомляє. 20 березня 2024...