AA

Проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг у КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської ради»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в комунальному закладі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Южноукраїнська» (далі – територіальний центр) було організовано та проведено в період з 17 травня 2021 року до  05 липня 2021 року внутрішню оцінку якості (далі – оцінка) та моніторинг соціальних послуг: догляд вдома, денний догляд.

Наказом директора територіального центру від 17.05.2021 №105 створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план заходів щодо проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром.

Підставою для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг є здійснення планового контролю.

Для вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома та відділенням комплексної реабілітації дітей з інвалідністю використовувались такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг з метою отримання відгуків стосовно організації послуги вдома, послуги денного догляду, співбесіди, телефонне опитування, спостереження, відвідування за місцем проживання,  аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 190 отримувачів соціальних послуг, з них соціальної послуги догляд вдома – 145 осіб, отримувачів  послуги з денного догляду - 45 осіб. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг

Оцінка якості соціальних послуг визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних  послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

Комісія з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг працювала відповідно до затвердженого плану заходів щодо проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром.

Одним із критеріїв проведення оцінки якості надання соціальних послуг є самооцінювання працівників територіального центру. За результатами проведених бесід, працівники територіального центру задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій рівень кваліфікації. Проблемним є питання оплати праці та часте психологічне навантаження.

Засідання Комісії оформлялися протоколами (100 %). Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

Відповідно до затвердженого кошторису доходів та видатків на 2021 рік працівникам відділення соціальної допомоги вдома  виплачуються надбавка за складність та напруженість в роботі, щомісячна премія, а також доплата на час карантинних заходів відповідно до Закону України. Працівники відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю отримують щомісячну премію та надбавки передбачені законодавством.

Матеріально–технічна база хороша. Для соціальних робітників придбано спецодяг, спецвзуття та інвентар (рукавички, захисні маски). Соціальних робітників на селах забезпечено велосипедами (5 шт.) Працівники відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю забезпечені необхідним інвентарем та для них створені всі умови для праці. 

Соціальна послуга: догляд вдома.

На обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично перебувало 159 осіб, у тому числі 38 осіб із сільської місцевості. До категорії громадян, які скористалися послугами відділення, входять не лише одинокі громадяни похилого віку, а й одинокопроживаючі громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, та громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації. Обслуговування їх здійснюється на платній основі. На платному обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома терцентру перебуває 42 особи, у тому числі 12 осіб у сільській місцевості. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, звільняються від плати за надання соціальних послуг. Для цього рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.05.2021 №421 затверджено склад та Положення комісії з питань звільнення окремих категорій громадян від оплати за надання соціальних послуг комунальним закладом «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнська» в новій редакції. З початку року таких осіб було  2.

Протягом звітного періоду проводилася наступна робота: відвідування підопічних – 38 осіб (перевірок – 56), укладання договорів про взяття на обслуговування - 38 осіб, прийнято заяв на державні допомоги – 132, прийнято заяв на пільги за житлово-комунальні послуги - 25, прийнято заяв від громадян на матеріальну допомогу відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» - 33, забезпечення талонами на проїзд – 601 особа, прийнято заяв на допомоги з міського бюджету - 40, перевірено роботу соціальних робітників – 5 осіб (перевірок – 9), проведення роз’яснювальної роботи про послуги комунального закладу, державні допомоги, допомоги з бюджету громади, зміни в законодавстві  – 415 осіб та інше.

Територіальний центр використовував такий метод оцінки, як анкета, яка  заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги догляду вдома. В анкетуванні взяли участь 113 отримувачів соціальної послуги догляду вдома. Проводились співбесіди, телефонне опитування, вихід за місцем проживання, проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За період проведення оцінки скарг не зареєстровано, а звернення не надходили. Протягом даного періоду від підопічних до установи надійшли 3 письмових подяки та                42 похвальних відгуків щодо надання їм якісної послуги догляду вдома соціальними робітниками. Загалом підопічні відділення задоволені якістю роботи соціальних робітників.

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг працівниками територіального центру здійснено шляхом самооцінки, яка проводиться щомісячно. За результатами самооцінки     93% соціальних робітників одержали «високу» оцінку, 7% - «добру».

Оцінка якості соціальних послуг догляду вдома, визначається вивченням реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома  із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовуються показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність. Зауважень за жодний показник не надходило.

Соціальна послуга: денний догляд.

Комісія з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг (далі- Комісія) використовувала наступні методи проведення оцінки: опитування законних представників отримувачів соціальних послуг, спостереження за процесом надання соціальних послуг, бесіди співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг, вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг, а саме: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість,  повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність. Зауважень за жодний показник не надходило.

З початку 2021 року відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської територіальної громади» відвідувало                 50 дітей, в тому числі 45 дітей з інвалідністю та 5 дітей віком до 3 років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.  Працює група денного догляду, розрахована на 10 дітей. Іншим дітям надаються реабілітаційні послуги в малих групах та поза групою за індивідуальним графіком.

Отже, в комунальному закладі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської територіальної громади» проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг та моніторинг соціальної послуги догляд вдома, денного догляду. Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників усі вищевказані соціальні послуги, що надаються територіальним центром, відповідають встановленому рівню – «Добре».

Заплановані заходи для покращення роботи комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської територіальної громади»:

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги, а також роботу щодо вивчення потреб мешканців Южноукраїнської територіальної громади у соціальних послугах.;

- своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

- в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру, зокрема забезпечення соціальних робітників спецодягом, взуттям, тощо;

- запроваджувати надання нових соціальних послуг;

- співпрацювати з Южноукраїнською міською філією Миколаївського обласного центру зайнятості  щодо залучення працівників на громадські роботи;

- своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів реабілітації, забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

- щомісячно проводити наради щодо обговорення якості надання реабілітаційних послуг та самооцінки фахівців у відділенні комплексної реабілітації осіб з інвалідністю;

- проводити відповідну роботу щодо підвищення  якості соціально обслуговування отримувачів послуг;

- продовжити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців громади з питань  соціального захисту населення;

- підтримувати цінності та імідж територіального центру.

Читайте також

До уваги осіб похилого віку та осіб з інвалідністю!

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг...

До уваги жителів Южноукраїнської міської територіальної громади!

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

Відповідно до Комплексної програми «Турбота» на 2021-2023 роки громадяни Южноукраїнської...

Громада повинна знати

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

Дуже часто щоденна робота комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговуванн...

Зустріч з поетом

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

В місті Южноукраїнську народився український поет, лауреат Премії імені Василя Симоненка,...

Творче заняття у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

  22 жовтня 2021 року у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю комунальног...

Відбулося засідання групи самопідтримки осіб з інвалідністю

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

Плідна співпраця майже завжди дає свої результати та найкращим чином впливає на осіб, які потребують...

Надання громадянам послуг мультидисциплінарною командою 

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

Мультидисциплінарною командою комунального закладу «Територіальний центр соціального обслугову...

Виставка дитячих робіт у відділенні комплексної реабілітації  дітей з інвалідністю

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

19 жовтня 2021 року у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю комунального заклад...

Святкова розвага у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

  13 жовтня 2021 року напередодні відразу трьох свят – Покрови Пресвятої Богородиці, Д...