Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР
AA

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР

Головною рушійною силою, що стимулює виробників до прийняття та застосування сучасних концепцій управління безпечністю, є зміна у відношенні суспільства до питань безпеки харчування, очікування споживачами гарантованої безпечності, поінформованість щодо окремих складників харчових продуктів та їх комплексного впливу на здоров’я та життя безпосереднього споживача.

Традиційні системи управління безпечністю харчових продуктів з притаманним їм акцентуванням уваги на випробуванні кінцевого продукту більше не можуть вирішувати складні, глибокі та швидко змінні проблеми глобальної економіки. Науково обґрунтовані підходи до систем управління безпечністю харчових продуктів наразі є необхідною умовою функціонування системи офіційного контролю у будь-якій країні світу.

Система НАССР є єдиною системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. НАССР – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних чинників, у порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування або контроль якості. Використання системи НАССР дозволяє перейти від випробування кінцевого продукту до розробки превентивних методів.

Впровадження системи НАССР спонукає виробників досліджувати не тільки їх власний продукт, а й методи його виготовлення. В ідеалі вимоги системи НАССР повинні бути застосовані і на підприємствах-постачальниках сировини та допоміжних матеріалів, і в системах обігу та роздрібної торгівлі – вздовж усього агрохарчового ланцюга. Діяльність виробників у тому, що стосується безпечності харчових продуктів, повинна спиратись на усвідомлення інтегрованого підходу, що передбачає нерозривність та взаємопов'язаність всіх етапів агрохарчового ланцюга. Даний підхід до застосування системи НАССР забезпечить виробникам отримання певних переваг, серед яких можна виділити наступні:

• впровадження системи НАССР є підтвердженням виконання виробником законодавчих і нормативних вимог;

 • система НАССР засвідчує високий рівень свідомості та відповідальності виробника перед споживачем;

• використання системи НАССР є систематичним підходом, що охоплює всі аспекти безпечності харчових продуктів, починаючи від вирощування, збору врожаю, закупівлі сировини і закінчуючи використанням кінцевими споживачами;

• НАССР дозволяє виробнику забезпечити стабільно високий рівень безпечності харчових продуктів, і завдяки довірі споживачів та замовників в умовах зростаючої конкуренції зберегти та розширити свою частку на внутрішньому ринку;

• запровадження НАССР дозволяє здійснити розширення експортних ринків, адже в багатьох країнах світу НАССР є обов'язковою законодавчо встановленою вимогою;

• правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу;

• застосування НАССР переносить акценти з випробування кінцевого продукту на використання превентивних методів забезпечення безпечності під час виробництва та реалізації продукції, сприяючи зменшенню необхідності у великій кількості перевірок кінцевого продукту;

• система НАССР дозволяє оптимізувати контроль виробничих процесів та використання ресурсів – як фінансових, так і людських та часових;

• НАССР дозволяє скоротити витрати за рахунок зменшення обсягу бракованої продукції, а в деяких випадках – за рахунок підвищення стабільності кінцевого продукту та збільшення термінів його придатності;

• впровадження даної системи управління якістю сприяє зменшенню втрат, пов'язаних із негативними наслідками повернень продукції, харчових отруєнь та інших проблем безпечності харчових продуктів;

• система НАССР може інтегруватися в загальну систему управління, достатньо органічно поєднуючись з іншими управлінськими концепціями - управління якістю (стандарти ISO серії 9000), управління довкіллям (стандарти ISO серії 14000) тощо.

Реформування традиційної системи управління безпечністю харчовими продуктами є нагальною проблемою і в Україні. Наявні підходи не можуть вважатись достатньо ефективними оскільки вони не визначають і адекватно не вирішують багатьох існуючих проблем, не можуть забезпечити ефективне реагування на швидкий розвиток і зміни, що привносять ймовірні ризики, не завжди враховують під час прийняття рішень найновіші наукові дані та наслідки для суспільства, не охоплюють та не розповсюджуються на весь харчовий ланцюг. Тому застосування системи НАССР у виробничій діяльності вітчизняних підприємств стане важливим кроком на шляху забезпечення населення нашої країни безпечними продуктами харчування, а також дозволить підвищити рівень ефективності функціонування харчової та переробної промисловості України.

Читайте також

Щодо зберігання харчових продуктів, на потужностях з обігу та виробництва харчових продуктів, під час відключення електроенергії

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...

Щодо повідомлення RASFF

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі &nda...

Як не захворіти на застуду.

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Профілактика застудних захворювань зводиться до проведення заходів, що зміцнюють імунну систему і до...

Про виділення збудника сибірки тварин

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області інформує,...

Щодо обмежень на ввезення в Україну вантажів з Норвегії через реєстрацію хвороби Ньюкасла

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинське управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...

Щодо роботи Національної платформи продовольчої безпеки

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...

Щодо обмежень на ввезення в Україну вантажів з Польщі через реєстрацію африканської чуми свиней

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинське управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...

Щодо повідомлення RASFF

Арбузинське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі &nda...

Щодо повідомлення RASFF

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі &nda...