Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Оголошення про проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку на 2022 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області
AA

Оголошення про проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку на 2022 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області

Миколаївська обласна державна адміністрація оголошує про проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися в 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області за напрямами:

І. Відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації.

ІІ. Впровадження інвестиційних програм і проєктів як проєктів співробітництва територіальних громад:

Проєкти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

Перелік технічних завдань на інвестиційні програми, що включені до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року.


Перелік технічних завдань:

1.Стійке економічне зростання багатогалузевої економіки.

1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки.

1.1.1 Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу.

1.1.1.3 Реконструкція, модернізація та відновлення роботи КП «Миколаївський міжнародний аеропорт».

1.1.2 Впровадження інвестиційних проєктів пріоритетних галузях економіки.

1.1.2.1 Сприяння створенню та розбудові індустріальних парків.

1.4. Розвиток туристичної та курортної індустрії.

1.4.1. Створення і популяризація туристичних продуктів.

1.4.1.1 Створення інституцій підтримки розвитку туризму та популяризація туристичного потенціалу.

1.4.1.2 Туристичні магніти Миколаївщини.

1.4.1.3 Підтримка розвитку сільського (зеленого) туризму.

1.4.2. Розвиток туристичної та курортної інфраструктури.

1.4.2.1 Розвиток туристичної інфраструктури та сфер послуг вздовж туристичних маршрутів і шляхів активного туризму.

1.4.2.2 Розбудова курортних та розвиток рекреаційно-туристичних територій області з використанням природних лікувальних ресурсів.

2.Висока якість життя людини.

2.1. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється.

2.1.1 Якісна освіта для всіх.

2.1.1.1 Модернізація, реконструкція та розвиток освітнього середовища в закладах освіти Миколаївської області.

2.1.1.2 Оптимізація та формування мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійно (професійно-технічної освіти в умовах реформування та децентралізації. Створення опорних шкіл та мережі старшої профільної школи.

2.1.1.3 Інклюзивна освіта – рівний доступ до шкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами.

2.2. Підвищення тривалості життя людини.

2.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медицини.

2.2.1.4. Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я Миколаївської області.

2.2.2. Сприяння здоровому способу життя.

2.2.2.1. Розвиток спортивної інфраструктури.

2.3. Забезпечення населення якісними послугами.

2.3.1 Розвиток системи питного водопостачання та водовідведення.

2.3.1.1.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт артезіанських свердловин, очисних споруд, інженерних мереж водопостачання та водовідведення.

2.3.3. Підвищення рівня комфорту середовища проживання

2.3.3.1 Розширення мережі центрів з надання адміністративних послуг із використанням електронних технологій.

2.4. Розвиток культурного і духовного середовища.

2.4.1. Розвиток культурно-мистецьких закладів та створення умов для творчого самовираження.

2.4.1.1 Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів Миколаївської області.

2.4.2. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин.

2.4.2.1 Створення умов для збереження культурної спадщини.

3.Збереження та розвиток територій.

3.2. Збереження навколишнього природного середовища.

3.2.1 Збереження особливо цінних природних територій та біорізноманіття.

3.2.1.2 Розвиток та збереження природно-заповідного фонду Миколаївської області.

3.2.3. Впровадження сучасних технологій поводження з відходами.

3.2.3.3 Створення сучасного комплексу з переробки відходів.

3.3.1    Розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки.

3.3.1.2 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів та територій регіону.

3.3.1.3 Мінімізація наслідків небезпечних геологічних процесів (зсувів, ерозії, абразії, підтоплення, інше) на території Миколаївської області.

ІІІ. Енергоефективність державних і комунальних навчальних та медичних закладів:

Інвестиційний проєкт має відповідати нормативним актам з питань енергозбереження або довідку проєктної організації щодо відповідності проєкту ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель із змінами №1, ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції,  ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди.

ІV. Розвиток спортивної інфраструктури:

Інвестиційний проєкт має бути погоджений з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту.


Основними умовами відбору інвестиційних програм і проєктів є їх відповідність таким критеріям:

 1) для інвестиційних програм і проєктів, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації;

 2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

 3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

 4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

 5) загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проєктів – понад 1000 тис. гривень.

Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають відповідній регіональній комісії інвестиційні програми і проєкти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником.

Інформація про інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону до початку проведення оцінки та відбору.


Документи, що подаються регіональній комісії:

а) для проєктів, які передбачають будівництво:

  • зведений кошторисний розрахунок;
  • звіт за результатами експертизи проєктів будівництва (2019 – 2020 років);
  • акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проєктної документації (відповідно до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);
  • документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проєктів;

б) для проєктів з енергоефективності держаних і комунальних навчальних та медичних закладів – експертний висновок Держенергоефективності про відповідність об’єкта нормативним актам з питань енергозбереження або довідку проєктної організації щодо відповідності проєкту ДБН В.2.6-31:2016, ДСТУ Б А.2.2-12:2015 та ДБН В.2.2-9:2018;

в) для проєктів, які впроваджуються як проєкти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку;

г) для проєктів, які передбачають створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, подаються документи з урахуванням вимог Законів України «Про індустріальні парки» та «Про інноваційну діяльність»:

копія рішення про створення індустріального парку, завірена в установленому порядку; концепція індустріального парку;

копія витягу з наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків відповідно до статті 16 Закону України «Про індустріальні парки»;

копія договору про створення та функціонування індустріального парку, завірена в установленому порядку;

е) для проєктів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, - лист про погодження таких проєктів Міністерством молоді та спорту України.

є) рішення органу місцевого самоврядування про спів фінансування проєкту з місцевого бюджету;

ж) документи, які підтверджують відповідність проєктів умовам, визначеним у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.

Суб’єктом подачі документів є місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Форми документів, що подаються для участі у конкурсі, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24 квітня 2015 року №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами від 08 жовтня 2019 року №234).

Прийом пропозицій триватиме з 13 січня 2021 року по
15 лютого 2021 року.

Документи приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
(5 поверх, Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації).

Контакти: тел. 37-22-63, 37-23-76

Email: dfrr@mk.gov.ua 


ПЕРЕЛІК 
документів, які подаються для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Форму технічного завдання на інвестиційну програму і проєкт регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Форму інвестиційної програми і проєкту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Для проєктів будівництва та реконструкції також подаються такі документи:

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проєктів будівництва (2019 – 2020 років);

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проєктної документації (відповідно до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності та категорії складності об’єкта будівництва.

3. Для проєктів, які впроваджуються як проєкти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку.

4. Документи, які підтверджують відповідність проєктів умовам, визначеним у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.

5. Копії рішень органів місцевого самоврядування про співфінансування з місцевого бюджету проєктів, завірені в установленому порядку.

6. Довідка про виконані обсяги робіт по даному проєкту на дату подання проєкту з зазначенням  джерела фінансування.

Інвестиційний проєкт подається до регіональної комісії та в обов’язковому порядку повинен бути в електронній формі розміщено на відповідній сторінці офіційного вебсайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua). Заявник несе персональну відповідальність за розміщену в електронному вигляді інформацію.


Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проєкт регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку


Форма інвестиційної програми і проєкту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

Читайте також