Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Норми законодавства у сфері військового обліку для керівників ОСББ
AA

Норми законодавства у сфері військового обліку для керівників ОСББ

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Стаття 38. 

9. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про призовників і військовозобов'язаних відповідним районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників і військовозобов'язаних, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.

ПОСТАНОВА
від 21 березня 2002 р. N 352 
Про затвердження Положення про підготовку і проведення
призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

 18. Щороку перед проведенням приписки громадян до призовних дільниць районні військові комісаріати зобов'язані проводити такі підготовчі заходи:

     уточнити перелік житлово-експлуатаційних організацій, підприємств та інших організацій або установ, які здійснюють експлуатацію будинків, незалежно від підпорядкування і форми власності, домовласників, органів місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку призовників, підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності та навчальних закладів, зобов'язаних подавати районним військовим комісаріатам списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, і не пізніше 1 грудня кожного року одержати ці списки;

21. Оповіщення  про  явку  на  приписку  проводиться наказами районних військових комісарів. Накази щороку видаються не пізніше 25 грудня. Конкретні терміни явки до призовних дільниць для  проходження  приписки  установлюються  районними  військовими комісаріатами  у повістках,  вручення яких провадиться через житлово-експлуатаційні  організації,  інші  організації  або підприємства  та  установи,  що  здійснюють експлуатацію будинків, домовласників,  відповідні органи  рад,  підрозділи  по  роботі  з кадрами підприємств,  установ,  організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності. 

Наказ районного військового комісара надсилається підприємствам, установам, організаціям та навчальним закладам. Про проведення приписки повідомляється через засоби масової інформації.

31. Після закінчення роботи комісії з питань приписки районні військові комісаріати зобов'язані:
     провести у квітні - травні кожного року остаточне звірення наявних у районному військовому комісаріаті облікових даних на громадян, які пройшли приписку, з обліковими даними житлово-експлуатаційних організацій, інших організацій або установ, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, органів місцевого самоврядування, підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів усіх форм власності, переконатися в тому, що усіх громадян приписано до призовних дільниць, та зробити відмітку у списках громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

35. Районні військові комісаріати несуть відповідальність за правильну організацію і якісне ведення військового обліку призовників, які постійно чи тимчасово проживають на відповідній території, за повноту цього обліку і своєчасний призов громадян на строкову військову службу. 

Районні військові комісаріати зобов'язані:
     вести персонально-якісний облік призовників відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», актів Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил, виданих у межах їх компетенції, та цього Положення, своєчасно оформляти взяття призовників на військовий облік і зняття (виключення) їх з обліку;

     уточнювати і своєчасно вносити до особових справ та інших військово-облікових документів призовників відомості про зміни у сімейному стані, стані здоров'я, освітній підготовці, спеціальності, місця роботи, місця проживання тощо;

     вести облік призовників, які одержали відстрочку від призову, і здійснювати контроль за своєчасним поданням документів, які підтверджують право на відстрочку;

     здійснювати систематичний контроль за дотриманням вимог Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» усіма призовниками, а також керівниками та іншими посадовими особами, відповідальними за стан військово-облікової роботи;

     проводити інструктивно-методичні заняття з посадовими особами, на яких покладено функції з проведення військово-облікової роботи;

     не менше одного разу на рік перевіряти стан обліку призовників у житлово-експлуатаційних організаціях, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форми власності, у домовласників, а також органах місцевого самоврядування, на яких покладено ведення персонально-первинного обліку, регулярно звіряти їх облікові дані з даними військового обліку військового комісаріату;

 періодично інформувати керівників органів місцевого самоврядування про стан військового обліку призовників.

50.  Обов'язки  органів  внутрішніх  справ, державних органів реєстрації    актів    цивільного    стану,   органів   досудового розслідування,  медико-соціальних  експертних  комісій, керівників лікувальних закладів, житлово-експлуатаційних та інших організацій
або  підприємств,  що  здійснюють  експлуатацію  будинків, а також домовласників щодо  виконання  правил  ведення військового обліку визначено  у  статті 38 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

51. Обласний військовий комісар здійснює безпосереднє керівництво роботою щодо військового обліку призовників, яка проводиться у районних військових комісаріатах, що ведуть персонально-якісний облік призовників, а також у відповідних виконавчих органах сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів (далі - облікові органи), житлово-експлуатаційних та інших організаціях, на підприємствах, в установах, які здійснюють експлуатацію будинків, у домовласників, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форми власності, і несе відповідальність за стан такого обліку призовників.

64. Оповіщення  громадян  про  призов  на  строкову військову службу  та  їх  прибуття  на  призовні  дільниці  відбувається  за наказами  районних  військових комісарів і повістками,  врученими призовникам через  житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних  і  міських  рад,  де немає  військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

     Наказ районного     військового     комісара     розсилається житлово-експлуатаційним організаціям,  домовласникам,  відповідним виконавчим  органам  сільських,  селищних  і   міських рад, на підприємства, в установи та організації, навчальні заклади. Про
проведення призову повідомляється через засоби масової інформації.

 

Читайте також

Шановні голови ОСББ та управителі!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Шановні голови ОСББ та управителі! Якщо є нагальна потреба у завезенні піску в пісочниці на дитяч...

До уваги голів ОСББ!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

З метою своєчасного та в повному обсязі призначення та надання житлових субсидій громадянам, управлі...

Оголошення

Управління освіти Южноукраїнської міської ради

Дошкільний навчальний заклад №3 «Веселка» запрошує на роботу медичну сестру / сестру...

Шановні голови ОСББ!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Відповідно до ст.12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», надання житлово-ком...

До уваги голів ОСББ!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

В зв’язку з необхідністю інформування управління житлово-комунального господарства Миколаївськ...