Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Гендерна рівність у соціально-трудових відносинах: скорочення тривалості робочого часу та додаткова відпустка при народженні дитини
AA

Гендерна рівність у соціально-трудових відносинах: скорочення тривалості робочого часу та додаткова відпустка при народженні дитини

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №752-р від 12.08.2022 р. схвалено Державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року.

Схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року зумовлено необхідністю забезпечення реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема і в соціально-трудових відносинах, а також на підвищення рівня правової обізнаності населення.

Принцип гендерної рівності в соціально-трудових відносинах реалізовано зокрема й шляхом забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною, що успішно знаходить своє відображення в українському законодавстві протягом останніх років. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» №1401-IX від 15.04.2021 р. внесено зміни до Кодексу законів про працю України та до Закону України "Про відпустки".

Розширено коло осіб, як мають право на скорочення тривалості робочого часу. Частину четверту статті 51 Кодексу законів про працю України викладено в новій редакції: «Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі».

Таким чином, законодавець урівняв право батька та матері на скорочення тривалості робочого часу, у визначених законом випадках.

В українському законодавстві з’явився новий вид додаткових відпусток – відпустка при народженні дитини. Кодекс законів про працю України доповнено статтею 77-3 такого змісту:

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається працівникам, а саме:

1) чоловіку, дружина якого народила дитину;

2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Відпустка при народженні дитини надається лише одній з осіб, зазначених у частині першій цієї статті.

Відпустка при народженні дитини надається у порядку, встановленому Законом України "Про відпустки".

Відповідно до стаття 191 Закону України "Про відпустки", тривалість відпустки при народженні дитини визначається працівником у заяві про її надання, проте не більше 14 календарних днів. 

Відпустка при народженні дитини надається власником або уповноваженим ним органом, на підставі письмової заяви особи, яка має право на отримання такої відпустки.

Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов'язана надати власнику або уповноваженому ним органу копії документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини (медичне свідоцтво про народження дитини), або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

Порядок надання відпустки при народженні дитини встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається одноразово за письмовою заявою працівника, але не пізніше трьох місяців з дня народження дитини та повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження немовляти.

Згідно п.2 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Варто пам’ятати, якщо батько дитини (дід або баба, інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною)  залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити  у наданні відпустки при народженні дитини у період дії воєнного стану.

По закінченню 104-денного періоду з дня народження немовляти вищевказані особи втрачають право на отримання даного виду відпустки.

 

Читайте також

Особливості державної реєстрації смерті за рішенням суду про встановлення факту смерті

Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану&quo...

Особливості державної реєстрації шлюбу з іноземцями та особами без громадянства

Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Статтею 26 Конституції України визначено, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Ук...