Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | До відома керівників підприємств, голів профспілкових організацій та трудових колективів!
AA

До відома керівників підприємств, голів профспілкових організацій та трудових колективів!

Звертаємо увагу, що відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Соціальний діалог в Україні» між всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та Кабінетом Міністрів України підписано Генеральну Угоду про регулювання основних принципів і  норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні (далі Угода). Вказану Угоду укладено на 2016-2017 роки.

З метою забезпечення реалізації зобов’язань сторін соціального діалогу, а також при укладанні колективних договорів, змін та доповнень до діючих колективних договорів, пропонуємо Вам сприяти включенню до них зобов’язань щодо:  

відповідно до розділу I Угоди «Підвищення конкурентоздатності національного виробника та забезпечення зростання зайнятості»:

 умов залучення представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання;

умов запровадження суб’єктами господарювання програм та стандартів соціальної відповідальності бізнесу, створення галузевих та корпоративних фондів професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників з дотриманням положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

визначення обсягів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників у навчальних закладах та безпосередньо у роботодавця та обсягів коштів на цю мету відповідно до потреб галузі, регіону, підприємства; запровадження індивідуальної форми підготовки у співпраці з навчальними закладами;

умов відновлення наставництва, удосконалення професійного навчання працівників безпосередньо на виробництві, запровадження системи підтвердження кваліфікації за робітничими професіями за результатами неформального навчання;

умов проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення;

відповідно до розділу II Угоди «Оплата, умови, охорона праці та соціальний захист працюючих»:

 норм стосовно темпів зростання середньої заробітної плати;

 норм стосовно мінімальних рівнів в оплаті праці у позабюджетній сфері;

заходів, спрямованих на збільшення частки оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг;

умов та порядку виплати додаткової компенсації у разі несвоєчасності або неповноти виплати заробітної плати не бюджетної сфери;

забезпечення нарахування компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати та своєчасну виплату такої компенсації працівникам;

забезпечення дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати під час затвердження відповідних бюджетів;

оздоровлення працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці;

забезпечення здійснення права на охорону праці та соціальний захист працівників у повному обсязі відповідно до національного законодавства та міжнародних актів, ратифікованих Україною та передбачених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

організації для працівників та представників профспілок на підприємстві, в організації чи установі необхідного навчання з питань охорони праці;

організації своєчасного і кваліфікованого надання першої до медичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на виробництві, створення служб гігієни праці;

безперешкодного доступу до робочих місць представників відповідної профспілки для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, соціально-економічних прав працівників;

залучення сторонами соціального діалогу відповідного рівня, при потребі, позаштатних технічних радників (експертів, фахівців) для кваліфікованого розгляду окремих аспектів безпеки і гігієни праці;

недопущення притягнення до відповідальності працівників внаслідок вчинених ними належним чином дій щодо захисту своїх прав з питань охорони праці, або працівників, які відмовились від виконання роботи чи залишили роботу і мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їх життя чи здоров'я, життя та здоров'я інших людей;

спрямування коштів на охорону праці в обсязі не менше законодавчо встановленого мінімального рівня витрат на охорону праці та коштів, визначених відповідною колективною угодою;

здійснення заходів, спрямованих на поліпшення умов праці та приведення їх у відповідність до вимог законодавства про охорону праці;

впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки з охорони праці, засобів механізації, автоматизації та роботизації ділянок виробництва з важкими та шкідливими умовами праці з метою зменшення негативної дії шкідливих факторів на працівників та попередження професійних захворювань;

запровадження скороченої тривалості робочого часу (із збереженням заробітної плати) для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда без зменшення оплати праці;

організації спільної профілактичної роботи сторін соціального діалогу для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

Читайте також

Виїзна нарада

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

11.04.2024 відбулась виїзна нарада під головуванням заступника міського голови з питань діяльності в...

Про укладання колективних договорів у Южноукраїнській міській територіальній громаді станом на 01.04.2024

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

На 83 підприємствах, установах та організаціях Южноукраїнської міської територіальної громади укладе...

Роз’яснюємо щодо виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 185 «Про затвердже...

Відшкодування витрат на виготовлення та встановлення пам’ятника на могилі ветеранів війни, які захищали незалежність,  суверенітет і територіальну цілісність України

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради інформує. Рішенням виконавч...

Прибирання прилеглої території

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

10.04.2024 в управлінні соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради відбувся суботник...

Відбулося засідання координаційного комітету з питань безпечної життєдіяльності населення Южноукраїнської міської територіальної громади

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

10.04.2024 в залі засідань виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради відбулося засідання коо...

Вручення пральних машин

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Навіть у військовий час наша Южноукраїнська міська територіальна громада не залишається байдужою та...