AA

До відома діючих орендарів комунального майна! З 01.07.2020 року діє новий порядок продовження договорів оренди комунального майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська!

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна»  (далі - Закон), який введено в дію з 01.02.2020 року та  Порядку передачі в оренду державного та комунального майна (далі - Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020№483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», з 01.07.2020 договори оренди комунального майна, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська, продовжуються в новому порядку.

Відтепер продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону в електронній торговій системі Prozorro.Продажі через власні електронні кабінети, крім випадків, визначених Законом.

Без проведення аукціону договори оренди, укладені до введення в дію Закону, продовжуються в таких випадках:

- укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за такими договорами не перевищує п’ять років;

- укладені без проведення аукціону з установами, організаціями, передбаченими ч. 1 ст. 15 Закону;

- укладені без проведення аукціону з установами, організаціями, передбаченими ч. 2 ст. 15 Закону, крім випадків, передбачених абзацами одинадцятим, дванадцятим ч.2 ст.15 Закону;

- укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Договори оренди можуть бути продовжені на підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої орендодавцю відповідного комунального майна не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди.  Якщо чинний орендар має заборгованість із сплати орендної плати, він не може звертатися із заявою про продовження договору оренди до моменту погашення ним такої заборгованості.

Орендар, який має право на продовження договору оренди без проведення аукціону, разом із заявою про продовження договору оренди зобов’язаний надати орендодавцю звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт, а також пакет документів, передбачений п.113 Порядку, а саме:

• для фізичних осіб: громадян України — копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, а для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті — копія паспорта громадянина України (у випадку наявності паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, до заяви на оренду додається копія такого паспорта або копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків за вибором особи); для іноземців та осіб без громадянства — копія документа, що посвідчує особу;

•   для юридичних осіб — копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

документи, передбачені додатком 1 до Порядку.

Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди за умови, якщо він бере участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати. Для реалізації переважного права чинний орендар надає згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот відповідно до  Порядку, після чого чинний орендар набуває статусу переможця аукціону на продовження договору оренди. Згода надається в ході спеціального етапу аукціону шляхом натискання відповідної кнопки  в електронній торговій системі.

Звертаємо Вашу увагу, що неподання орендарем заяви про продовження договору оренди та/або звіту про оцінку об’єкта оренди (у визначених випадках) за три місяці до закінчення строку оренди, матиме наслідком припинення договору оренди на підставі закінчення строку, на який його було укладено.»

Читайте також

Увага!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради повідомляє про: оголоше...

Увага!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради повідомляє про: оголоше...

Оголошення

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради повідомляє, що 17.11.2021...

Увага!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради повідомляє про: оголоше...

Перелік приміщень комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади, які можуть бути передані в оренду:

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Орендодавець – комунальне підприємство «Служба комунального господарства». 5-46-06...

Увага!!!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради повідомляє про: оголоше...

Увага!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради повідомляє про: оголоше...

Увага!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради повідомляє про: оголоше...

Увага!

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради повідомляє про: оголоше...

Оголошення

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради повідомляє, що конкурсний...