Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | До уваги керівників, підприємств, установ та організацій!
AA

До уваги керівників, підприємств, установ та організацій!

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради інформує, що розпочалася колективно-договірна компанія щодо укладення колективних договорів та внесення змін та доповнень до колективних договорів на 2023 рік.

Колективний договір – це угода, яка укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності - представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони, з метою регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин і узгодження інтересів обох сторін.

Під час розробки колективного договору враховують вимоги Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про оплату праці», «Про відпустки»,  Генеральну, Галузеві угоди та інші нормативно-правові акти.

 Пропонуємо розпочати процедуру укладення колективних договорів:

– будь-яка сторона – власник або уповноважений ним орган (особа), з однієї сторони, і первинна профспілкова організація, а у разі її відсутності, представники вільно обраних на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів;

– інша сторона протягом семи днів після отримання повідомлення починає переговори;

– утворюється робоча комісія з представників сторін;

– робоча комісія готує проект колективного договору, з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, і приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом;

– складається проект колективного договору;

– на загальних зборах трудовий колектив відхиляє або схвалює проект колективного договору;

– в разі якщо збори трудового колективу відхиляють проект колдоговору або окремі його положення, обидві сторони в термін, що не перевищує 10 днів відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення, після цього проект у цілому знову виноситься на розгляд зборів;

– уповноважені представники сторін не пізніш як через 5 днів з моменту схвалення, якщо інше не встановлене зборами трудового колективу, підписують колективний договір.

Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали, щорічно у строки, передбачені колективним договором, сторони звітують про його виконання.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін юридичної особи або з дня, зазначеного у колективному договорі та продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України колективні договори підлягають повідомній реєстрації в органах місцевого самоврядування. Порядок реєстрації колективних договорів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (зі змінами).

 Сторони колективного договору подають на повідомну реєстрацію один примірник документа з додатками та супровідним листом:

  • або у вигляді оригіналу паперового документа (з прошитими і пронумерованими сторінками);
  • або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;
  • або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Методична допомога щодо змісту колективного договору, порядку його укладання та повідомної реєстрації надається

працівниками управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

за телефоном: 5-55-27.

Читайте також

Засідання комісії

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

29.05.2023 під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М...

Уряд затвердив правила створення Комісій з розгляду питань компенсації за знищене житло

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Кабінет Міністрів України затвердив Примірне положення про Комісію з розгляду питань щодо надання ко...