Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Державні допомоги  у 2016 році
AA

Державні допомоги  у 2016 році

Питання надання державної підтримки сім’ям з дітьми регулюються Законами України:

 • “Про державну допомогу сім’ям з дітьми ”;

 • Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

 • “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

5 видів допомог сім’ям з дітьми :

 • допомога по вагітності  та   пологам

      з 01.01.16 – 344,5 грн. на місяць

      з 01.05.16 – 362,5грн 

      з 01.12.16 – 387,5грн 

 • допомога при народженні дитини складає 41280,0грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320,0 грн., решта – по 860,0грн. протягом 36 місяців.

Особам,  які  на  30  червня  2014 р. мали право на отримання допомоги   при   народженні   (усиновленні)   дитини   у  розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на  наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130   гривень.

У  разі  працевлаштування  отримувача  допомоги або виходу  на роботу  виплата  допомоги  у  розмірі  130  гривень  припиняється.

 • допомога при усиновленні дитини – 41280,0грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320,0 грн., решта – по 860,0грн. протягом 36 місяців.
 • допомога на дитину, яка знаходиться під опікою і піклуванням, надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, стипендії, допомоги та пенсії за попередні дванадцять календарних місяців;

         Максимальний розмір допомоги:

 • на дітей віком до 6 років з 1 січня -2334грн., з 1 травня -2456 грн., з 1 грудня -2626 грн.;

 • на дітей віком від 6 років до 18 років з 1 січня -2910грн., з 1 травня -3062 грн., з 1 грудня -3274 грн.;

 • Допомога на дітей одиноким матерям, одинокому усиновителю (вдові, вдівцю), матері, батьку дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні 6 місяців.

          Максимальний розмір допомоги:

 • на дітей віком до 6 років з 1 січня -1167грн., з 1 травня -1228 грн., з 1 грудня -1313 грн.;

 • на дітей віком від 6 років до 18 років з 1 січня -1455грн., з 1 травня -1531 грн., з 1 грудня -1637 грн.;

 • на дітей віком від 18 років до 23 років (за умови навчання)з 1 січня -1378грн., з 1 травня -1450 грн., з 1 грудня -1550 грн.;

* Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сімї в розрахунку на одну особу за попередніх шість місяців.         

          Максимальний розмір допомоги:

 • на дітей віком до 6 років з 1 січня - 583,60грн., з 1 травня -614 грн., з 1 грудня -656,50 грн.;

 • на дітей віком від 6 років до 18 років з 1 січня -727,50грн., з 1 травня -765,50 грн., з 1 грудня -818,50 грн.;

 • Допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

          Максимальний розмір допомоги:

       - на дітей віком до 6 років з 1 січня - 2334 грн, з 1 травня - 2456 грн, з 1 грудня - 2626 грн;

       - на дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня - 2910 грн, з 1 травня - 3062 грн, з 1 грудня - 3274 грн;

       - на дітей віком від 18 до 23 років з 1 січня - 2756 грн, з 1 травня - 2900 грн, з 1 грудня - 3100 грн;

 • Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу.

 • Максимальний розмір допомоги:

(мінімальна заробітна плата з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня - 1450 грн, з 1 грудня - 1550 грн).

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Право на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до  18 років.

Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, призначається державна соціальна допомога або пенсія за їх вибором. Державна соціальна допомога або пенсія інвалідам з дитинства, яких визнано недієздатними, а також на дітей-інвалідів призначається за вибором їх батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника.

При цьому якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з  втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.

Розміри державної соціальної допомоги

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

Державна соціальна допомога

з січня

з травня

з грудня

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

2206,8

2322

2482,6

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

1611

1695

1812

Дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства ІІ або ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ або ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1074

1130

1208

На дітей-інвалідів з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

1335,3

1405

1502,1

На дітей-інвалідів підгрупи А з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

1918,8

2019

2158,6

На дітей-інвалідів з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

1479,3

1556,5

1664,1

На дітей-інвалідів підгрупи А з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

2206,8

2322

2482,6

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

1127,7

1186,5

1268,4

На дітей-інвалідів захворювання, яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

1711,2

1800,5

1924,9

На дітей-інвалідів підгрупи А захворювання, яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

2294,7

2414,5

2581,4

На дітей-інвалідів захворювання, яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

1855,2

1952

2086,9

На дітей-інвалідів підгрупи А захворювання, яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

2582,7

2717,5

2905,4

 

      *Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” зазначена допомога призначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом за попередні шість місяців перед зверненням.

     Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги встановлений у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних демографічних і соціальних груп населення:

   - для працездатних осіб – 21 відсоток;  

   - для дітей   -  85 відсотків;

   - для інвалідів – 100 відсотків.

Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи - на 20%

Крім того,  в 2016 році розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250,0 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на  500,0 грн.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2016 році становитимуть:

      - для працездатних осіб з 1 січня — 289,38 грн, з 1 травня - 304,5 грн, з 1 грудня - 325,5 грн;

      - для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів з 1 січня - 1074 грн, з 1 травня - 1130 грн, з 1 грудня - 1208 грн;

      - для дітей віком до 6 років з 1 січня - 991,95 грн, з 1 травня - 1043,8 грн, з 1 грудня - 1116,05 грн;

      - для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня - 1236,75 грн, з 1 травня - 1301,35 грн, з 1 грудня - 1391,45 грн;

      - для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) з 1 січня — 1171,3 грн, з 1 травня - 1232,5 грн, з 1 грудня - 1317,5 грн.

 

Більш детальну інформацію ви можете отримати у кабінеті 2 (1 поверх) або за телефоном: 5-65-36

 

Читайте також

Засідання координаційного центру підтримки цивільного населення при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

26 вересня 2023 року під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих орга...

Порядок отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Порядок отримання  грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрі...

Увага!

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Якщо Ви внутрішньо переміщена особа і шукаєте роботу або плануєте прийняти участь у створенні чи роз...

Засідання комісії

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

20.09.2023 під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М...

Про внесення змін до  Порядку обчислення середньої заробітної плати затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 № 100

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, запроваджені постановою Кабінету Міністрів У...