Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | АКТУАЛЬНО! Приватизація житла у гуртожитку
AA

АКТУАЛЬНО! Приватизація житла у гуртожитку

Відповідно до ст. 47 Конституції України кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Отже, одним із шляхів реалізації вищезазначеними громадянами конституційного права на житло є приватизація житла в гуртожитках, яка передбачена Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (далі – Закон), що набув чинності 1 січня 2009 року.

Сфера дії цього Закону поширюється на громадян та членів їхніх сімей, одиноких громадян, які не мають власного житла, не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду, на правових підставах, визначених цим Законом, вселені у гуртожиток та фактично проживають у гуртожитку протягом тривалого часу.

Цей Закон не поширюється на громадян, які:

1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв’язку з роботою (службою) за контрактом;

2) мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених цим Законом;

3) мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення;

4) потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз;

5) проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання чинності цим Законом.

Статтею 11 Закону визначені терміни, що вживаються в такому значенні:

- користування (використання) жилим приміщенням у гуртожитку на правових підставах, визначених цим Законом, - право користування (використання) жилим приміщенням у гуртожитку, на який поширюється дія цього Закону, що виникає на підставі:

а) договору найму жилого приміщення, укладеного на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР;

б) договору оренди житла, укладеного згідно із статтями 810, 811-813 Цивільного кодексу України, - у випадках, визначених цим Законом (пункт 18 статті 11 Закону);

- проживання у гуртожитку на правових підставах - проживання у гуртожитку (використання жилої площі в гуртожитку в якості житла) відповідно до цього Закону, а саме:

а) у відомчих гуртожитках державної та комунальної форми власності - виключно за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР (пункт 14 статті 11 Закону);

- проживання у гуртожитку протягом тривалого часу - проживання у гуртожитку постійно сукупно п’ять і більше років. Вимога щодо проживання у гуртожитку протягом тривалого часу не поширюється на членів сім’ї громадянина, якому видано ордер на жилу площу в гуртожитку та який є основним наймачем жилого приміщення в гуртожитку, а також на мешканців гуртожитків, які на правових підставах були вселені у гуртожиток, фактично проживали в гуртожитку сукупно не менше одного року та стали учасниками антитерористичної операції у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України, органів внутрішніх справ України та інших військових формувань, створених відповідно до закону, та добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (пункт 15 статті 11 Закону).

Громадяни та члени їхніх сімей, на яких поширюється дія цього Закону, мають право на приватизацію жилих приміщень у гуртожитках, що перебувають у власності територіальних громад і можуть бути приватизовані відповідно до цього Закону за рішенням місцевої ради.

А відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 №396, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2010  за №109/17404 громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і  членами  його  сім'ї  на умовах найму квартиру (будинок),  жиле приміщення в   гуртожитку,   кімнату   в   комунальній   квартирі, звертається в  орган  приватизації,  де одержує  бланк  заяви  та необхідну консультацію.

До заяви додаються: копія  документа,  що  посвідчує  особу;    технічний  паспорт  на  квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку;  довідка про склад сім'ї та займані приміщення; копія ордера про надання жилої площі (копія договору найму жилої площі у гуртожитку); документ, що підтверджує невикористання  ним  житлових  чеків для приватизації державного житлового фонду; копія документа,  що  підтверджує  право  на  пільгові  умови приватизації; заява - згода тимчасово відсутніх  членів  сім'ї  наймача  на приватизацію квартири  (будинку),  жилих  приміщень  у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі.

 

Щодо мешканців гуртожитків по вулиці Миру, 9, 11

в місті Южноукраїнську

До виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради надходять численні усні та письмові заяви громадян про видачу ордерів на займані житлові площі в гуртожитках по вул. Миру, 9, 11 для подальшої їх приватизації.

При зверненнях щодо отримання ордеру та приватизації займаних житлових площ в гуртожитках громадяни надавали направлення в гуртожиток, форму якого неможливо встановити (ідентифікувати) в нормативно-правовій базі України.


В той час, як відповідно до статей 128, 129 Житлового кодексу Української РСР жила площа  в  гуртожитку надається  за  спільним  рішенням адміністрації підприємства,  установи,  організації  чи  органу кооперативної або іншої громадської організації та відповідного профспілкового комітету.

На підставі  рішення  про надання  жилої  площі в гуртожитку адміністрація  підприємства, установи, організації  видає громадянинові спеціальний  ордер,  який  є  єдиною  підставою для вселення на надану жилу площу.

Тобто до моменту передачі у комунальну власність територіальної громади міста Южноукраїнська від відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія  «Енергоатом» гуртожитків, оформленням документів (розподіл, вселення, видача та облік спеціальних ордерів) про проживання у вказаних  гуртожитках здійснювалося ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

Окремо зазначаємо, що в період часу квітень-липень 2016 року ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» видавалися ордери на вселення до житлових площ гуртожитку за адресою вул. Миру ,11 в місті Южноукраїнську.

Із аналізу наданих громадянами документів вбачається, що у значній кількості випадків мало місце вселення у гуртожитки осіб без спільного рішення адміністрації підприємства та відповідного профспілкового комітету і спеціального ордеру, проте з відома чи дозволу відповідних посадових осіб.

Разом із тим таке проживання у гуртожитку не можна вважати таким, що відповідає умовам Закону, оскільки зазначений закон передбачає користування житловими приміщеннями у гуртожитках особами, які вселилися у них відповідно до вимог глави 4 ЖК УРСР, а не на підставі направлення в гуртожиток без зазначення № кімнати та її житлової площі.

Спори, пов'язані з порушенням житлових прав громадян, які вимушені проживати в гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, незалежно від форми власності, розглядаються та вирішуються в судовому порядку, якому може передувати досудовий розгляд, що здійснюється за згодою таких громадян комісією із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, створеною Южноукраїнською міською радою.

З метою недопущення  порушень житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону та врегулювання ситуації, що виникла, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради вживатиме всіх можливих заходів в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України та закликає до співпраці адміністрацію та профспілковий комітет ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», адже кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

 

 

Читайте також

До уваги громадян!

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

07.02.2024 на засіданні виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради прийнято рішення «Пр...

До уваги громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради!

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих пр...

До уваги громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради!

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жил...

До уваги громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради!

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жил...

Засідання  комісії

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

В понеділок, 4 вересня 2023 року, під головуванням заступника міського голови з питань діяльності ви...